FANDOM
EÇS/4/30 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/32


revm yağı bu kilisede hasıl olur. İd, hakikaten acaiptir. Bir ipek halı üzerine bir kazan koyup, altında ateş yakarak içindeki ot ve bitkileri pişirirler. Halıya ateş tesir etmeyip olduğu gibi durur. Sonra, bu bitkilerin suyunu, yani yağı kablara doldurup frenkistana götürürler. Oralardan bu kiliseye adaklar gelir. O yağı çeşitli hastalıklara, yaralı olanların yaralarına sürerler. Tesir eder. İnançları böyledir.

Acayip Yer: Bu kilisenin avlusunda yüksek bir tâkın altında boşlukta asılı bir kalın demir durur. Altı taraftan bir tarafa bitişikliği ve dayanması yoktur. Hıristiyanların inanışlarına göre, bu demir direk, havarilerden (İsa'ya inanan oniki kişiden) Şem'un safanın kerametiyle durur. Bunu gören Müslümanlar da öyle itikad ederler. Çünkü bu direğe,şiddetli tüzgâr dokundukça sallanır. Keşişler, kimse dokunmasın diye. etrafına muhkem ağaçtan parmaklık çekmişler.

Hakire göre bu kerâmet değil, marifettir!...

Demir direk mârifeti: Bu binayı yapan usta bu demir direkciğin üzerine, evvelce o yüksek kubbeyi yapmış.. Tâ en yüksek yerin ortasına büyük bir mıknatıs taş koymuş. Bir büyük mıknatıs taşı da hendese üzere, o tepenin üzerine ve karşısına koymuş.Bu demir direkciği ikisinin arasına koyunca — iki mıknatıs kuvveti birbirine denk geldiğinden direkcik de öylece boşlukta kalıvermiştir. Yoksa ne havarilerin ve Şem'un'un kerâmeti, ne de tılsımdır. Her görenin parmağı ağzında kalır.Bu kusuru çok hakir, kısa aklımla böyle üşündüm. İnşallah düşüncemde hatâm yoktur.

Kilisenin beşyüz kadar papadan var. Acemler ve Osmanlılar tarafından her gece beşer, altışar yüz atlı gelip burada kalır. Çul ve tobra çıkararak, bütün rahibler kılavuzluk ederler. Tuhaf bir Hıristiyan yeridir.

Buradan yine doğu tarafına giderek Aras ve Zengi nehirlerini geçip, ikinci defa Revan'a vardık. Revan Hanı


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.