FANDOMEÇS/4/309 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/311


Akkâ kalesi nin ortasındaki harab yerdeki kumlukta, bir alçak kubbeli küçük yer içinde (Hazret-i Salih Aleyhisselam) 'ın ziyaret yeri vardır. Bu kale, bu mübarek ziyaret yeri sayesinde mâmur olmuştur.

Bu kaleyi bir kere kâfirler istilâ ettiği vakit, Hazret-i Salih'in cesedini kaldırıp, İtalya 'daki büyük şehire, yâni (Kızıl Elma 'ya) götürmek istediklerinde, mezar içinden acı ses çıkıp el sürenlerin hepsi o sesten helâk oldu. Hepsi İskender 'in sarayı yakınında gömülüdür.

Hazret-i Salim Aleyhisselamın mûcizesi : Hazret-i Salih, Semud kavmini imana davet etmeğe memur olmuştu. Bu kavmden hiç biri imana gelmeyip çeşitli mûcizeler istediler.

Niceleri:

Şu karşıki kara kayadan bize bir deve çıkar, görelim. Ve yanına erkek deve gelmeden hamile kalıp ondan bir küçük deve doğsun.Dişi devenin sütüyle geçinelim. Ondan sonra sana iman getirelim! diye açık mûcizeler istediler.

Hemen o an Salih nebî el açıp duâ edince, Allahın emriyle o yalçın kızıl kaya ikiye ayrılıp bir deve göründü. Az vakitte doğurup, ondan güzel bir küçük deve çıktı. Tam otuz sene bu develer sahrada otlayarak sütünü bütün Semud kavmi sağıp geçinirlerdi. Hâl böyle iken:

Salih! Çok tuhaf usta bir sihirbaz imişsin ki, şöyle bir kızıl kayadan bir deve çıkardın! diye bir adam bile iman etmedi. Sonunda dişi deveyi katlettiler. Salih Peygamberin duâsiyle yine kaya, ikiye ayrılıp devenin küçüğü kaya içine girip kayboldu.

Hakîr Şam yoluyla hacca gittiğim vakit bu (Nake kayası denilen yeri gördüm. Yüksek bir kızıl kayadır. Büyük devenin çıktığı ve küçük devenin kaybolduğu yer gayet aşikârdır. Güya usta hakkâk (taşı kazıyıcı) cilâlı ve süslü etmek için yüzlerce sene sarf etmiş.. İki tarafı dar bir boğazdır. Eskiden bu kayalıkta kayadan kayaya bir büyük kapı varmış. Şam ile Hicaz hududu bu kapı imiş.. Hâlâ o kapının yeri o kayada bellidir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.