FANDOMEÇS/4/315 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/317


51 Gürcistan vilâyetine "baskın ettiğimiz.

54 Mekril kavminin dilleri, saçmalıkları

58 Paşaların dikkate değer hususi hayatları

70 1057 sene zilkaadesinin onsekizınci günü Erzurum'dan şiddetli kışta İstanbul'a gidişi.

71 Kemah kalesine gidiş

73 Kemah kalesinin şekilleri

75 Erzincan kalesi

80 Kışın Erzincan'dan, Vardar Ali Paşanın imdadına gittiğimiz.

81 Şebinkarahisarı kalesi

85 Karahisar şebi, Hacı Murad kalesi

86 Niksar'ın evsafı

90 Lâdik ılıcası

92 Merzifon kalesi

95 Merizfon'un ziyaret yerleri

96 Koca kalesi

98 Erdoğan kalesi

101 Gümüş şehri

104 Çorum kalesi.

109 Bardaklı baba menkıbeleri

112 Hazret şeyh Şâmi ziyareti

113 Kalecik

114 Kazancı Baba ziyareti

116 Molla Kafzâde, Kara Haydar oğlu, Katırcıoğlu

125 Ankara şehir ve büyük kalesi

126 Ankara kalesi şekilleri

127 Asıl kalenin şekilleri

131 Güzel bir rüya


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.