FANDOMEÇS/4/318 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/320


219 Mesireleri, Aksaray,

220 Konya'nın içinde ve dışında yaşayan büyük evliyâ.

221 Dünya ve din sultanı yakîn dağının Sîmurgu, Mevlâna bilginler sultanı oğlu, Mevlâna Celâlüddin-i Rûmi oğiu Sultan Veled Bahaüddin

222 Hazreti Mevlâna'nın makamı

223 Bu tekke dışındaki derviş tekkelerinde yatan büyük Evliyâ, Mehmed oğlu Mühiddin Mehmed

224 Eskişehir ve eski kale Ereğli

234 Külek kalesi

235 Adana kalesi

236 Payas kalesi şekilleri

240 İskenderun kalesi vasıflan

242 Belen kaşabası

243 Hükümet merkezi, eski kale Antakya

246 Antakya'nın büyük ve eski kalesi

248 Mahalle isimleri, evler, saray ve imaretleri, Antakya evliyâ ziyaret yerleri, Habib Neccar'ın menkabeleri

249 Medreseleri, dârülkurrâ ve çocuk mektepleri,

250 Hamamları, hanları

251 Eskilerin şehri, fukara yeri. Hama kalesinin vasıfları

253 Hama kalesi şekilleri, camileri, güzelce Kasımpaşa camii

254 Dolabın vasıfları

260 nama şciiıi ziyaret yerleri

257 Humus'un vasıfları

258 Humus kalesi


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.