FANDOMEÇS/4/4 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/6

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


DÖRDÜNCÜ KİTAP


== Demirkapı'dan Gürcistan'a Gidiş ==


Evvelâ kaleden kıbleye 12 saat sık ormanlıklar içinde giderek Dağistan hududunda Küre kasabasına geldik.

Küre Konağı: Dağistan Hâkimi Şah Mihal Hân'ın tahtı olan Tâbeseran hududunda bağ ve bahçeli, bin süslü ve mâmur evli, küçük câmili kasabadır. Çarşı ve pazarı yok..Sâdece cuma günü etraftaki köylerden adamlar gelip alışveriş ederler. Fakat altun ve kuruş nedir bilmezler. İş ve kazançları değiş tokuş iledir. Eskidenberi öyle olagelmiştir.On bin kadar ahalisi şâfiî mezhebinde, temiz itikatlı, dindar kimselerdir.

Bu şehirde hiç kadın tâifesi görmedim. Meğer bu Dağistan'da bir kadın, ancak öldükten sonra mezarlığa giderken şehri seyredermiş!. Kadınlar tâifesinin kapıdan dışarı çıkmak ihtimâli yoktur. Meğer Hacc-ı Şerîfe gitmek için ola... Ahâlisi, güler yüzlü, garip dostu, vücudları düzgün adamlardır.

Bağ ve bahçeleri vardır.

Buradan kalkıp yine dağ ve ormanlıklar içinde gİderek Avar ülkesine girdik. Burası Dağistan hâkiminin hâs ülkesidir. Üç gün bu ülkede kasabaları seyrederek Serirallan


İç linklerEdit

Dış LinklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.