FANDOMPortal:EÇS/4/50 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/52


Mekrilistan askerlerinin yayası ile atlısını, ayak bîrafetr fal- <jır!alını. Bilim Ahoha. Oftrdatan naillerini Maraz verdim. Onlar <U faza malından hl*s« alsınlar!.

dedi. Bu suretle konuşma son bulup, hakir, bu niyete (el fâtiha) dedim. O an Müslüman gaziler içinde dellâllar bağırdı. Bütün silâhtarıyla hazır olup, serdarın emrini bek- lediler.

dashed 115.25pt 143.3----- o----


Gürcistan Vilayetine Baskın Ettiğimiz Edit

Ketağaç Paşa, askerin öncüsü olup 3000 namlı ile Çoruh nehri kenarıyla kıble tarafına yollandı. Ardısıra da 3000 kadar Gürcistan Ahısha askeri Mekrilistan'a yürüdü. Seydi Ahmed Paşa dahi 9 bin seçme asker ile bunları takip etti. Bâki Paşa da 3000 askeriyle ardcı olup geriden geldi. Erzurum, Şebinkarahisar askerleri sağ cenaha, Kığı, Pasin, Mamerdan askerleri sol cenaha memur oldu.

Hınıs, Tekman, Malazgird sancaklarının beyleri İslâm askerlerine zâhire, arpa, ot toplamağa memur oldular. O gün on saat giderek Batum sancağiyle Mekrilistan arasında olan Zar çayı denilen yerde durduk.

Sabahleyin Çoruh nehri geçidinden geçerken Sefer Paşa askeriyle Mekrilistan'ın Deranye nâhiyesini yağmaya başladı. Bu hâli gören Mekril ahalisi, dağlara kaçtılar. Hemen Defterdarzâde efendimizin baş bayrağı 22 bölük baş bayraklar, 2200 cengâver ile sarp dağlar içine yayılarak Mekril köylerini sardılar, bir yaylım kurşun atıp içindekilerle büyük cenge başladılar.

Öğleden sonra Becene fethedilerek içinden 700 esir alındı. Askerler ganimet elde ettiler. Bu cenkte gazilerden yedi yiğit şema oldu. üakı i'a*a dahi ganimet uutiı ile uîup İoiim ordusuna döndü.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.