FANDOMPortal:EÇS/4/51 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/53


Müslüman gazilerine izin verildi. Güruh güruh vesilelerle dağlara, bellere, köylere üşüştüler. Tâ Merve kalesine vardılar. İçindekiler kalenin iki tarafa kapısını açıp, İslâm askeriyle hisar dibinde cenge başladılar. Üç saat çekişe çekişe uğraşırken Avnik kalesi Ali bey, Veli bey, Nakışlı bölükbaşı kalenin batı tarafını boş bulup bir yolunu bularak kement atıp, kaleye çıktı. Yavaş yavaş yiğitleri de çıkardılar. Burç ve duvarlarının üstünde ezânlar okudular. Dışarı çıkan kâfirler İçeri giremeyip kılıca lokma oldu. Kılıç artıkları da esir edilerek bağlandı.

Bu cenkde yetmiş Müslüman askeri, şehidlik şerbetini içti. 300 Mekrilli esir edilip 700'de katledildi. İslâm askerleri ganimet malına boğuldu. Cenk sırasında esir edilmiş gulam (delikanlı), cariyeleri, serdara teslim ettiler.

Buradan yine kalkarak ormanlık içinde 9 saat gidip Boğdo sahrasına ulaştık. Selim ilan Yavuz şehzâdeliği zamanında Trabzon hâkimi iken bu ferah kazâda kaldığından Zorbar nehri kenarında bir yüksek sefası vardır. Sâfi şimşir ağaçlarıyle süslü bir ağaçlıktır. Burada durduk. Müslüman gaziler etrafı çapul ettiler. Çarhacı Ketağaç Paşa kolundan İki dil tutuldu. Bunları Seydi Ahmed Paşa huzuruna getirip söylettiler. Anlattıkları şöyle idi:

Biz, Mekrili beyi Japerho'nun adamlarıyız. Künye kalesini Rum mu zabtetti, yoksa hala Osmanlının mı elindedir? Anlamak için birini gönderdi. Allah'ın emri.. ile esir olduk. Emir sizindir.

Bunlar bize nice ganimeti bol köylere kılavuzluk etmeğe başladılar. Seydi Ahmed Paşa bunların önüsıra götürürdü. Bunların yol göstermelerine inanmayarak, İslâm askerleri toptan tam silâhlı ve hazır olarak yol alıyordu. Temres Han ülkesine girdik. Meğer bu kabile Ahısha veziri Sefer Paşaya tâbi imişler. Temres Han oğlu, üçbin silâhlı, mükemmel, gökdemire bürünmüş Gürcü yiğitleriyle gelip ordunun bir tarafında durdu.

Serdar Gazi Seydi Ahmed Paşaya hediye eyledi. Bu Temres Han oğlunun da gücendiği Gürcü bireyleri var imiş. İslâm askerlerine yol göstererek Per-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.