FANDOMPortal:EÇS/4/52 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/54


nak, Selse, Perkan, Penak, Kümle, Samarga nâhiyeleri fethederek üç gün sonra Ahar kalesi altında duruldu. Bu kalede itâata alındı.

Bu kale, bir tepe üzerinde küçük, yuvarlak bir kaledir, Nuşirvan'ın oğlu Hürmüz'ün yapısı imiş. Eski topları var. Ahalisi cengâver değil imiş. Ama yaman hırsızlık ederler. Gökten yıldız çalmalarına bile ihtimal verilebilir!

Ketağaç Paşa kolundan iki yıldız kadar temiz kız alınmıştı ki, benzeri Şam yakınındaki huri kadar güzel kızlarda hile bulunamaz.

Vel Irkad balakaa'Mnsine fl hicri takvim.

Biz insanı, ahsen-i takvim olarak yarattık âyeti celilesi, güya bunlar hakkında nâzil olmuştu. Seydi Ahmed Paşa bunları Ketağaç Paşadan biner kuruşa satın alıp, yirmi aded diğer kızlarla Sultan İbrahim Hana gönderdi.

Bu sırada Malazgird koluna Mekril beyinin amcasının oğlu esir düşmüştü. Yüz baş esir, bin baş hayvanat, nice yüz sırmalı, nice yük parça vererek kurtuldu. Bu başarılı seferde bir sığır yarım kuruşa, bir koyun beş akçaya satıldı. Bu sırada da Açıkbas beyinden serdar Seydi Ahmed Paşaya beş köle, beş câriye hediye geldi. Hakire de bir köle, bir câriye ihsân etti.

Buradan başarılı askerler ile batıya doğru giderek 11 saatta Nacah kalesine, oradan Akçakale, oradan Çik kalesine, oradan Nigird kalesine, oradan Küçük kaleye yürüyüş ettik.

Hâsılı, Gürcistan, Mekrilistan baştan başa itâata alındı. Beyleri, hediyeleri ile Gazi Seydi Ahmed Paşaya geldiler. Bu kaleler dağlık yerlerde olduğundan göz yummadan geçilip,Yuvana nâhiyesi zabtolundu. Buradan ileri gidilip Tekerek kalesi eteğinde duruldu. Kaleden, askerin velvelesini işiten Mekrilliler korkuya kapılarak hediyeler ile çıkıp aman dilediler. Göz yumuldu. Ordumuz esir ve güçsüzdü » Herkes hissesini taşımaktan âciz kaldı. Bu hal ile Çoruh


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.