FANDOMPortal:EÇS/4/53 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/55


nehri boyunca geri dönülerek yine Künye kalesi dibinde istirahat edildi. Ganimet malları Trabzon'a götürülüp akıllıca satıldı.


Mekril Kavminin Dilleri, Saçmalıkları Edit

Arti (bir), Jcri (iki), şumi (üç), umoh (dört), hotv (beş), peşkoy (altı), işkuti (yedi), rovo (sekiz), coğor (do- kuz), voti (on), arti voti (onbir), kuyal (ekmek), dachır (ateş), por (kalkan), aşhori (koyun), derkat (kuşak), dodi (baş), deşke (cdun), çoğuz (köpek), ceho (sığır), kisin (buzağı), icem (tuz), ichan (at), gac (domuz), kerot (eşek),tut (ayı!, kol (peynir), merevan (yoğurt), foc (deniz),vay (gel), çay (adam), dahor (otur), melvali (gitme), tine (kız), uekum (yiye im), vay çay (gel adam), aşmort (buraya), melvali çay (gitme adam), aşı moran vay mamad (pas,ta var baba gel), vay diyas (gel ana), artı gac uçkum (bir domuz yiyelim), cağoz (köpekler), teni yovobcod hatme gafe (dilerim Hak seni taş etsin), dame (öp beni), vay çay, deb,har melavli aşhuri kubal uçkum (gel adam, yat, gitme, ko,yun, ekmek yiyelim), vay çay dahod kol kubak merc van uekum (gel adam otur, peynir, ekmek, yoğurt yiyelim), kadmo brotdi (dön beri), kaça mamada kerçigo (babanın başı için). (1)

Bu Mekril ülkesinde her aşiretin bir çeşit konuşma tarzı vardır. Büyük ülkedir. Yetmiş çeşit ürünü olur. Koyunu, keçisi, hınzırı, dağlarında sığırı, karacası, tablelisi çok olur.

(1) Mekrili diline ait olur. Eski harflerle yazılmış olan bu kelimeleri tam doğru olarak okumak asla mümkün olmadığı gibi, herhangibir kelimenin karşılığını bulmak mümkün değildir. Biz, tahmini olarak, yeni harflere çevirdik.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.