FANDOMPortal:EÇS/4/56 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/58


Meğer paşa efendimiz bu hakire biraz gücenmiş.. Beni affettirmek üzere Seydi Ahmed Paşaya rica ettim. O da münasip bir vakitte:

Emri fetihleriniz ile bizim hizmetimize gelen Evliya Çelebiyi Künyenin korur.İnsasi seferine getürdüğümüz suça affeylemenizi rica ederiz. Çünkü bu kalenin fethinde ezan-ı Muhammediyi önce Evliya Çelebi okuyup, nice kere Müslüman gazileri cenge teşvik için «üt- bank. Mabaamedliler çekti. Bir dünya seyyah», nedim i idem. Kur'anın hafızı Allah uğruna harbeden kılavuzdur. Suç bizimdir. Onu affeyleyiniz! dedi.

Paşa efendimiz de şaka yollu söze başladı:

Onun suçu affolunmaz. Çünkü biz onu sancak beyleriyle Revan demecine gönderdik, o bile memur olmadığı yere gitti. Onun suçu, sekiz saatte bir hatmi şerif indirirse (yine sekiz saatte Kur'an-ı Kerimin tamamını okursa affolunur. Yoksa, dil uçuklama, dil yarasından şiddetli olacaktır. deyince, hakire öpüp bismillah ile dokuz saatten fazlaca bir müddetle Kur'an-ı Kerimi hatmettim.

Yine gidip yer öptüm. Bir samur kürk, gümüş eğerli bir Kula at, bir kat elbise, iki Gürcü köle ihsân ederek hakiri Erzurum eyâletinin bi namaz hizmetine memur etti. Gece ve gündüz zevk ve şevkle meşgul olduk. Fakat, beyfe

Her izzet re suruna sonu nikimlık imi?

Güzel günün nihftytU telhkimlik İmi

gereğince, zamanın asılsız, boş âdeti üzere iyşü nûşumuz zehir oldu. Şöyle ki, İstanbul tarafından bir Tatar ulak gelip

Sultan ibrahim Vezir-i âzam Salih Paşayı katlettirip, yerine Tezkereci Ahmed Paşayı vezir-i âzam eyledi dedi.

Paşa efendimiz fazlaca müteessir oldu ise de hiç bir kimseye haber vermeyip, gece gündüz sohbete devam etti.Erzurum'da Olan OdKayaiarıa vUnu»u gvCı/.UÜji

Çünkü Salih Paşa bizim paşanın babası Mustafa Paşanın


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.