FANDOMPortal:EÇS/4/58 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/60


şeyler inşân olundu. Bâki Paşa yenildim, karnım ITdû çadırına çekildi. Cömerd efendimizi mükemmel bir sofra donatarak, çaşnigirbaşıya teslim edip Bâki han oUftına, gönderdi. Başka bir sofra da donatıp onu ve bunları, takımları ile Şeydi t SL ^Tkardeşlerimc hediye ettim. diye çaşnigir^1 SSheSedi sonra çukadar (Behlttl ağa) ile Şeydi Paşa Filibeli Mehmed Ağa ile Bâki Paşaya birer samur kürk gönderip:

Sakın (1), blrKy "firlcr^ *lm»yın~ «ta».n.x. k«crlm!. diye tenbih etti.

Bütün hazır olanlar bu cömertliğe hayran Baki Paşa Hüsrevani lop gibi göbekli idi. Siliâh S^^SVt kedisine değme dayanma safca idi. Gülünecek hâl ve tavırları pek çoktu. Ama gayet Allah uğruna gazi idi. Kars hâkimi iken Revan hana T Ac^m sonun elinden zâr. zârl Wrnttâ bîr gece yarısı. Kars'dan üçyüz yiğitle kaybolup üç esir ile selâmetle ve ganimet almış Oto SlmS şusik kalesi çenginde ettikleri adakt « taaU Sin (Hazreti Ömer ile. Emcvilerden ömer bn Abdüladaletine'e,id idi. îlim ve fazilette güya ikine TeftâSlSSSSuE* emsali. Zaten bu İki beğenilen huyv7VİTmıi. tonlanırsa (para ve tliln. bütün ayıblan örter)aLı^ca bX STvfaynblan örtülü ^. Bilhassa *-cSi Ue dhan, süsleyen bir dvletli idi. Ama ^elJJ^tenhada ederdi. Pâdişâh divanında oturaklı ve azametli hareket ederdi. Halûk bir kimse idi.

Gazi Şeydi Ahmed Paşa:

Hâllerini kendileri anlatırlardı. A^ileÇerk^rv H. (S&dM) adıyla bir çeşit kavm vardır. Hem Çerkeş, hem dS ıhadır. hırsız adamlard.r. Çoğu zaman Abaza taifesiyle beraber olurlar. Hattâ konuşma tarz,r0 Sden olduklarını biraz gösterir. Karadeniz sahi-İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.