FANDOMEÇS/4/5 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/7

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliya Celebi
Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi

Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

----

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

-----

Evliya Çelebi/Resimleri

Evliya Çelebi/Video

Evliya Çelebi/Animasyon

Evliya Çelebi/VP

Evliya Çelebi/WP

Evliya Çelebi/Sözler

----

Evliya Çelebi/Hayatı

----

Evliya Çelebi/Yenişehir

----

Evliya Çelebi/Proğramlar

Evliya Çelebi/Sempozyumları

Evliya Çelebi/Konferansları

Evliya Çelebi/Seminerleri

Evliya Çelebi/Tebliğleri

Evliya Çelebi/Sunuları

Evliya Çelebi/Tiyatroları

Evliya Çelebi/Orotoryoları

Evliya Çelebi/Piyesleri

Evliya Çelebi/Müzikalleri

Evliya Çelebi/Baleleri

----

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

---

Evliya Çelebi ve Kavimler

Evliya Çelebi/Tatarlar

----

Evliya Çelebi ve Ülkeler


Evliya Çelebi/Türkiye

------

Evliya Çelebi ve Bölgeler

Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

-----

Evliya Çelebi ve Vilayetler

Evliya Çelebi/Mersin

Evliya Çelebi/İstanbul

------

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 4. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/


şehrine geldik. Bu ülkenin kalesini eski zamanda Nûşiryan Oğlu Hürmüz Tâcdar yapmıştır. Bu şehir içinde nice bin cenk ve kavga olduktan sonra Acem Şâhı Kör Hudâbende, Dağistan hâkiminin elinden almıştır. Osmanlılar zaptetmesin diye kalesini harabetmiştir. Hâlen Acemlerin elinde olub Ars Kalesi Hâkimi toprağında, Elbürz Dağı eteğindedir.

Dağistan tarihlerinde bu şehre Serirallan denmesine sebeb Hazret-i Süleyman havada gezerken, tahtını buraya kondurup Elbürz dağını seyrettiği vakit imâr edilmesidir diye yazar.


Demirkapı, Şemâhi, Niyaz-âbad şehirlerinin arasında eski bir şehirdir. Üç hudud arasında olduğundan o kadar mâmur değildir. Havası soğuk olduğundan bağ bahçesi azdır. 3000 kadar toprak örtülü evi, câmileri vardır.Acem elinde olduğu için, câmileri cemâatten garib kalmıştır. Yedi hamamı, onbir kervansarayı, yetmiş kadar çarşı pazar dükkânları vardır.

Bir gece misafir olduğumuz için iyice seyredemedim hanlık ve kadılıktır. Kelenteri, Münşisi, Darogası, bin kadar növkeri vardır. Ahâlisinin çoğu sünnîdir. Pamuk bezi dokurlar, su ve havasının güzelliğinden dilberleri meşhurdur. Batı tarafında Elbürz Dağından çıkarak Kür Nehrine dökülen bir çayı vardır.Buradan yine Kıbleye giderek Hiten ülkesine geldik. Bu da Dağistan hâkimi ülkelerinden üçyüz parça köyü olan mâmur bir kasabadır. Bir tarafı Elbürz Dağıdır. Burada üç gün kasabaları seyrederek Zahor şehrine geldik.Bu da 150 parça kadar kasabalıdır. Dağistan hâkiminin boy beylerinden Emîr Yusuf Beyin hükmündedir. Fakat birkaç kere Acemlere tâbi olmuşlardır. Şimdi ahâlisi sünnî ve şâfiî mezhebinde olub, yedi bin kadar cenk adamları vardır. Beyi ile bir gece sohbet ettik, bize, 50 aded zerduva postu, yaban kedisi postları verdi. Hakîr de ona, üç aded nakışlı Kaya sultan mendili verdim.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.