FANDOMPortal:EÇS/4/59 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/61


linde iskeleleri olduğundan, bu kavim Abazalara muhtaçtır. Bu Abazalardan Melek Ahmed Paşa akrabalarından Zanhos adlı namlı ile Sadoc dağlarına hırsızlığa gidip bu Şeydi Paşayı çocukluğunda esir ederek iskelede bezirgana satarlar. Bezirgân dahi Mısır'a götürüp bir ihtiyar kadına satar. Seyylrmİ ya5uu</sup> fr^ye kadar silahşorluk ve süvarilik öğrenir. Tam üstad olur. Hattâ bir gün Mısır'ın dışındaki meydanlıklarda cirid oynarken Şeydi Paşa biniciliğin her çeşit hünerini göstererek Mısır içinde namlı bir kimse olur.

Bir gün ihtiyar kadın ile şah gemi ile giderken Cezire Hasan yakınında gemi parçalanır. Herkes denize batar. Yalnız Şeydi Paşa bir tahta üzerinde, bir gün bir gece yüzhlle Moylah adlı kaleye düşüp orada birkaç gün kalır. Kendi tabiatına uygun bir dost bularak, elinde bir sırık ile Mısır'a yollanır. Bunlar yolda giderken üç Araba rastgelirler. Eşlah yâ arasa Karamâni.. diyerek Araplar ^dtLS blÇak,a«emenî^f^ uf" Wr Mnâte Arabm bıçağı düşürür. Kellesine bir lobut urarak Adana kabağı gibi dagıtır.

Arabın kısrağına biner. Diğer iki Araba da azıvermeyerek farından indirip başlarını keser. Arablardan ötekinin elbi arkadaş, şeydi Ali giyip diğer Araplarla cenkedip yiğit, on bir baş kısrak ile Mısır'a gelir. Mısır paşasının hizmetinde bulunur.

IbaWm Ha biniciler lâzım olduğundan emri şerif ile Mısır'dan oniki adet binici ister. Bu Şeydi Pasa da onlarla birlikte devlet kapısına gönderilir. Evvelâ HaTHaremde seferiye, sonra kaftan altı denilen dereceye yükselip Has Odaya girer. Cirid oyunlarında nice canlar yakar.

Bir gün Sultan İbrahim bu Seydi'ye:

•A Sc>Ji: Eıaiiıu «uuüüıbıeriıne uüun clrid urma!» buyururlar.

Şeydi de Abaza lehçesiyle:


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.