FANDOMPortal:EÇS/4/62 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/64


ihsân ederek: Serhadde ne işlerse işlesinler! diye hatır alıcı sözler söyler.

Saadetlû cem mertebe pâdişâh da Seydi Ahmed Paşanın suç defterine bakmayıp, huzurunda musahiblerini katlettiğini affederek bir kese altm. Bir otağ on katar katır, on katar deve, tuğ, alem (sancak), tabi davul ihsân eder. Yedi küheylân at ve bisat dahi verip, arkasını sığar ve:

Beni sevenler Seydl Paşaya riayet eylesin! YftrÖ, Allah l*ini ona- ra!. Seni Acem jerhadlnde lâıalar ederin diye Tortum saneafrna. gönderirim

Üsküdar'a çıktığmda âyân ve büyükler İstanbul'dan bir çok hediyeler gelir. Şeydi Paşa yol alarak Tortum sancağına gider. Hakir kendisiyle Şusik, Künye, Mekrilistan gazâlarını da görüştüm. Günlük ahvâlini öğrendim. Çünkü Defterdarzâde efendimiz Şeydi Paşayı Tortum'a göndermiyerek kendi yanında alıkordu. Has sohbet edip her ay bir kese ceb harçlığı verirdi. Erzurum'da oturduğundan hakir dahi bir yolunu bulup aşinâlık ettim. Nice zaman güzelce geçindik. Hattâ cirid meydanında şaka olarak hakire bir cirid attı. Yüzüme rastgelerek dört dişim ağzıma döküldü. Defterdarzâde efendimiz epeyce üzülüp, dört dişimin kısası olmak üzere bir kese, bir küheylân at verdi. Barıştık. Fakat Kur'an-ı Kerimi okurken hafif sesle okunan sin (se), şın (ş), (sad), (z ze) (zel) harflerinin telâffuzlarını hakkını vererek oku,yamazdım. Ama dişimi kırdığı yine Şeydi Paşaya helâl olsun. Yedi küheylân at, iki Gürcü köle, iki kesesini alıp. nice hil'atlar giymişim. Eli açık, cömert, kalbinde kötülük olmayan kin tutmaz, halûk, halim, selim, garib dostu, hoş konuşmalı saf, adamlarını sever kimse idi. Vakıâ ilim ve fazilet sahibi değildi, ama yiğit, öldürücü kuvvet sahibi, cömert, bahadır pehlivan idi. Bütün yasaklardan uzak. itikadı temiz, şakacı, temiz kimse idi. Allah zorluklarını kolaylaştıra..

Kotağaç Paşa:

Pollkay liüilesînicn. Çerekî a=:îî:, yar?.r, rsmlı. «?• câatll. yiğit, bir mirliva idi. Şam Trablus toprağında çoğu


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.