FANDOMPortal:EÇS/4/69 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/71


1057 Sene Zilkaadesinin Onsekizinci Günü Erzurum'dan Şiddetli Kışta istanbul'a Gidişi Edit

Önce Revan hanı tarafından üçbin baş kervan yezdan baş denilen şah otağı ile geldi. Bunları çözdürerek şer-i kanun üzere gümrükleri alındı. Gümrük emini Tatos adlı Ermeninin feryadı işitilmedi. Dörtyüzkırk kese kadar gümrük altını büyük alay ile Erzincan kapısından çıkarak Pazarbaşı değirmenleri denilen ferahlık yerde duruldu. Erzurum âyânından birçok hediyeler geldi. Dört çevreden çeşitli ağalar gelip dairemiz büyüdü.

Erzurum'da kah güzel hava, kâh kar ve boran ile beklerken Bağdad Vâlisi Salih Paşa kethüdası İbrahim Paşanın vefatı haberi ile yüz atlı iç ağaları, yetmiş adet kapıcıbaşıları, yedi bayrak, yediyüz yiğit sarıcası, üç bayrak sekbanı gelip hepsine, kâfi derecede lüzumlu ihtiyaçları verildi. İbrahim Paşa için hayli ağladı.

Ertesi gün devlet katından Tokmak Haseki adlı bir ulak gelip şu emri şerifi getirdi:

Sen ki vezirim Mehmed Paşasın. Senden evvelki Süleyman Paşa, Acemin Uyanını bildirmekle, yeni eyâtetin askeriyle Revan derneğine memur etmiştim. Hareket etmekte ağır davranıp, ihmalkarlık etmiş gerektir ki emri şerifin vardıkta bir an durmayıp, arpalık olarak Ihtin eylediğim Karr eyâletine gidesin. Alâmeti »erinme itimad kılasın.

Pâdişâhın emri okunduktan sonra hasekiye üç kese yol parası verip İstanbul'a yolladı. Kendisi de ne olursa olsun


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.