FANDOMEÇS/4/73 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/75


İlk kapının iç tarafında sağ ve solunda ikişer tunç topları vardır. Yollar, yirmiyedikat olup üç kantar ağırlığında gülleler atarlar. Şurası tuhaf böyle ağır acaip, kalkıp inmesi zor topları, bu yalçın kayalar üzerine nasıl çıkarıp da koymuşlardır?. İçerideki kapının üst tarafında bir pehlivan gürzü, bir Hazreti Ali ok ve yayı asılmıştır. İç kapıları toprak örtülü altıyüz kadar ev vardır. Fakat dar yerde olduğundan bağsız, bahçesiz evlerdir, içerisinde kup oğlu İbrahim çelebinin evlerinden başka bahçeli yoktur.Kale içinde terkolunmuş beş arazi çoktur. Hattâ boş olan yerlerde beş adet buğday anbarı vardır. Içerisi Selim Handan beri pirinç çeltiği ve darı ile doludur. Gören harmandan gelmiş de anbara konulmuş zanneder. Kuşatma sırasında asker bununla geçinir. Bu iç kalede onbir mihrab vardır. Kale kapısından içeri Bey camii gayet büyük ve eski usul yapıdır. Bir kârgir minâresi vardır. Bundan başkalan tahta minareli olup, diğerleri minâresiz mescidlerdir. Kalenin kuzeyinde, şehidler kapısı üstünde büyük, küçük 32 adet top vardır. Kapıdan aşağı kayadan kesme su ile tâ aşağı nehire inen su yolu vardır. Kuşatma sonrasında oradan alıp susuzluk giderirler. Aşağıda ttMe yakın üç adet su sarnıcı vardır. Birisi âb-ı hayat, biri küherçileli su, diğeri tuzlu sudur. Bu şehrin de güzelleri dünyaca tanınmıştır. Şehir Erzurum toprağında olup ahâlisi Türktür. Ama garib dindar, halûk adamlardır. Mahsullerinden çadır ve lezzetli tuzu, katık peyniri dedikleri katmer peyniri meşhurdur. Midilli'nin lor peyniri, Şam, şerifin kariyşe peynir gibi peynirlerden tâze, lezzetli ve hazmı kolaydır. Bir de ilkbaharda bu şehrin dağlarına Selvi adında In&m £ kuşu gelip, bostan ve bağlarına konar. Kemahalı bunun mevsimini bildiklerinden varıp kuşu avlarlar. Tüy&ıl yolup, tuz ile turşu yaparlar. Kışın yerler. Çok lez-

İç linklerEdit

Dış linkler Edit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.