FANDOMEÇS/4/83 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/85


örtemiyeceğinden mutaflarda dokunmuş bir çeşit çul, at torbasını başına takke yapmışlar.

Kaşları iki parmak kadar enli olup ördek zülfü gibi büklüm büklüm olarak kulaklarına varmış.. Kulakları adam kulağı gibi ise de herbir Kürt çarığı kadar var. Gözü Puhu kuşu gözü gibi yuvarlak ve elâdır ve gayet büyüktür. Kirpikleri siyahtır. Burnu asma burun gibi olup Mora patlıcanı kadar var. Nefes alıp verdikçe sakavu olmuş beygir burnunun kanatları gibi birbirine çarpardı. Ağa o kadar büyük ki ufacıktan açsa bir karış olur. Bir küçük karpuzu güle güle bir sokumda yer.

Otuziki dişi var idiysede ikisi dudağından aşağı üst çenesinden sarkmış, diğer ikisi aşağı çenesinden yukarı dudağından dışarı çıkmıştı. Dudakları kırmızı idi. Daima ağzın- dan salyaları akardı. Saçı kıvırcık olup kolları, göğsü bayağı masum gövdesi gibi idi. Parmakları incecik ve nane çöpü gibi idi. Hakir bu masumu görüp hayrette kaldım ve babasına hitaben:

Baba! Bu masumun anası sağ mıdır? dedim.

Belli Hayattadır dedi. Hakir:

Hâmile ise karnındaki biraderini sıkıca bağla.. Belki yerinden, müddeti tamam olmadan düşer dedim.

Babası: Sözünü anladım dedi, maksadın latifedir. Ama annesi "bu masumu doğurduğumdan asla haberim olmadı. Acısız ve kedersiz larkadak doğurdum" der idi.

Hakir:

Baba. bu ne hikmettir? Bu kelle ve çehre ile İnsanoğulları âleminde yakında böyle bir kimse yaratılmamıştır. Acaba hiç zann-ı galib in var mı ki böyle bir evlât sulbinden vücuda gelmiştir. dedim.

Adam:

Bu masumun annesiyle dağa odun kesmeğe gittiğimizde erkektir. Erkeklik heyecânı taşıp, ehlim ile dağda bir güleş ettik......... Ehlim bir ağaçİç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.