EÇS/4/93 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/4/95


denilen zât, reis ve hâkimidir. Bu yayladan nice âbı hayat akıp, bir kısmı Merzifon'un bağ ve bahçelerini sular. Ne kadar yağmur yağsa yine bu ova sulanmayınca mahsul vermez. Ekilen bir buğday tanesinden yirmi, onbeş kardaş çıkıp, yüz tane olduğu gibi bir kile tohumu da, seksen kile mahsul verir.

Bu yaylayı sulamak için bu suların miri ağası vardır.Taşan oğulları da orada husule gelen fazla paradan hisse verirler. Yetmiş ağalıktır. Bu nehir üzerinde ağalar olmasa Merzifon halkı birbirini kırar, geçirirler. Şimdi yine nice kavgalar olur.

Suyun bir kısmı da Lâdik şehri ovasında Kavze kadılığı nâhiyesine akar. Bir bölüğü de kuzeye, Osmancık tarafındaki ovalara akıp, bağ ve bostanları sular.

Merzifon şehri bayırlı yerler olup arkasını Taşan dağına vermiştir. Amasya bu şehrin kıblesinde olup onbeş saattir. Lâdik oniki saattir. Osmancık onaltı saat yerdir. Gümüş şehri on saattir. Herkeran kasabası sekiz saatliktir. Taşan dağının kuzey tarafı eteğinde Köprü şehrine bakan koca kalesi vardır. Buradan üç konaktır. Samsun kalesine varılır. İskelesidir. Sinop iskelesine de gidenler olur. Ama Samsun daha yakındır.

Yiyecek ve içecekleri, sanatları : Ayın tap pekmezi gibi halis pekmezi, lezzetli sulu üzümü olur. Pir Dede tekkesi nin çevresinde ve diğer yerlerde altıyüz dükkânı vardır. Boyacı dükkânları çoktur. Acem boyasından lâtif boya boyarlar. Mavi boyası meşhurdur. Kırım diyârına tüccar buradan her sene binlerce top pamuk bezi götürüp esir ile değiştirirler. Kırım Hanlığı nın ferace ve elbisesi hep Merzifon bezidir. Pamuk ipliği dahi meşhurdur. Beldi döşeği alaca yastığı, barma kalemkârı lâtif çit yorgan yüzleri, çarşaf ve perdeleri de meşhurdur. Güzelleri de dünyaca meşhurdur.


İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.