FANDOMEÇS/4/96 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/98


büyük ağaç köprü ile geçildiği için Köprü şehri derler. Gayet sanatlı çam direklerinden yapılmış garip köprüdür. Amalika asrında bu şehire Şindir kalesi derlerdi. Çünkü Amalika dilinde şın köprü demektir. Köprüsü Hazreti Peygamberin doğduğu sırada yıkılıp sonradan ağaçtan yapılmıştır.İşte bu köprüden geçen iki nehir Köyrü şehrinden aşağı akarak Çeltiklik denilen yerde Büyük Bafra nehri ne dökülür.

Bu kalenin ilk yapıcısı Amalika hükümdarlarındandır.Sonra Trabzon Tekfurunun elinden Dânişmend oğullarından Melik Gazi fethetti. Sonra Yıldırım Bayezid Han bunu aman ile fethetmiştir. Hâlâ Amasya toprağı hükmünde yarı zeâmettir. Yarısı Tokat hâkimi subaşılıktır. Herşey onun elinin altındadır. Üçyüz akça pâyeli şerif kazâdır. Yüzkırk parça köyü nâhiyeleri vardır. Bunlardan Boğaz köy bin evli kasabadır. Bahçeköy şehrin kıblesinde,Duyan köy Akdepe köy Akören köy Hasan ağanındır. Ören Oran köy Hamamcı oğlunundur. kadısına senede yedibin kuruş hâsıl olur. Şeyhülislâmı, nakibi, kethüdâyeri, yeniçeri serdarı muhtesibi, nâibi vardır. Ama sahilden uzak olduğun dan kale ağası ve neferleri yoktur. Fakat Karayazıcı Arab Said adlı celililer Eğri kalesi gazâsından kaçtıkları vakit, bu nehri onlardan kurtarmak için taş kaleye bitişik bir kat toprak kaleyi yapmışlardır.

İki kalenin dört kapısı vardır. Çarşı ve pazarı dışarı varoşdadır. Şehrin iç ve dışında kiremitli, altlı üstlü kârgir bina yukarısı meşe tahtasıyla yapılmış altıbin kadar ev vardır. Tahtasının iç ve dışına beyaz kireç sıvadıklarından inci gibi parıldar bir süslü şehirdir.

Kış çok olduğundan evlerinin bacaları beyaz minâre gibi yüksek külâhlı duman çekici bacaları vardır ki hiç bir diyârda öyle sanatlı bacalar yoktur. Şehire gayet süs vermiş C... v.pk'.rmra Ww!r«»î«?rt? önniü bir mamur şehirdir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.