FANDOMPortal:EÇS/6/13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/15

atarlar pazarı dahi doğrusu nice kere bin ilâçların kokusundan seyredenin burnu kokulanır.Uzun Çarşı pazarının uzunluğu ikibin adım olup uzun bir caddedir. Sağ ve solunda binlerce sanat erbabı (Elkâsibi Habibullah) deyip lokma ve hırka parası endişesine düşmüşlerdir. Zira Dünya işi böyle olagelmiştir. İğneciler, Bakırcılar, Balcılar, Demirciler,Pamukçular, Hallaçlar, Ketenciler, Balıkçılar, Boyacılar, Çukacılar, Helvacılar pazarları dahi vardır. Selimhan câmii yakınında Ali Paşa çarşısı gibi iki başı demir kapılı büyük caddenin sağ ve solunda üçyüz adet kepenkli dükkânlar olup haffaf civanları seccadelerinde oturarak ellerinde çevgânlarıyla >zegerdan pabucu> sersem kimselere verirler. Levendlere de lorta, kurt ağzı, telleli, kubbe rüzgâr, ulu lorta mürâdâne pabuç verirler. Çocuklara orta ayak, şayşı, kubâdî, orta lorta verirler. Akçası az olana lorta verirler. Kadınlara yaşmak alaca edik, iç,edik, dış edik ve terlik edik verirler. Bu çeşit iş olur. Temiz, gönül açıcı ferah bir binadır. Bürtün kubbelri baştanbaşa mavi gökyüzü gibi gök kurşun il eörtülü mâmur bir yerdir ki Edirne şehrinibn yüzüsuyudur. Kırkbir sene seyahattim esnasında bu hakir bir diyârda benzerine tesadüf etmedim. Temmuz ayın da Bağdad mahzenleri gibi buzpâre kesilir bir dinlenecek çarşıdır. Bütün erbabı maarif ve kibar âyânın cilvegâhı ve makarrıdır. Sonra ona yakın >Küçük arasta> böyle kârgir bina haffafhâne değildir. Ama süslü ve lâtif çarşıdır. Yukarıda zikrolunan çarşılardan herkes esnafıyla birer tarafa olup şeyhleri, nakîbleri, yiğit-başıları, kethûdâ ve çavuşları vardır. Bu çarşı ve pazarların dükkânları geçmiş Padişâhlar zamanında tertip üzere bina edilmekle her dükkânın önünde taş sütunlar üzere kemerler olup şehre süs verir. Eski zamanda bütün çarşıların saçakları kargir olup kurşun ile örtülü imiş. Nice kere yangın olup kurşunu eriyerek hâlâ bu hal üzere boş kalmış süslü çarşılardır. Bunlardan başka kıkbir yerde nice

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.