FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/199 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/201

Ama hakîr ile paşa köşkten seyrederdik. Molla Meh- med'in suyu ancak odanın tabanına çıkardı. Fakat aşağıda- kiler boğulayazdılaı. \

Hemen Molla Mehmed çuvalından bir tas çıkardı. Baş-

ka bir tasa vurunca tastan saat çanı gibi bir ses işitildi. Mey-

danda ne bir damla su kaldı, ne Molla Mehmed.. Ne bir eser..

Meydandaki o kadar adam çırılçıplak kalkıp kimi yara­sa kuşu gibi sarayın pencerelerine sarılmışlar, kimi sarayın duvarına çıkmışlar.. Böylece çıplak kalanlara Paşa ve Han ve diğer büyükler bakıp gülmekten kendilerini alamadılar ve şaşırıp kaldılar. Zavallı adamların kimi utancından yere çöker, kimi halk arasında gizlenip «bre elbisem, bre bıçağım, hançerim!» diye feryat ederlerdi. Bu şekilde bir şaka olmuş­tur ki bin sene seyahat eden bile böyle harikulade bir man­zara seyredemez.

Molla Mehmed, yine Han ve Paşa huzurunda yer öpünce han:

«Faşa başı için olsun. Bir parça marifet daha göstergelen.. Bun­lardan başka senden birşey istemeniz!»

Deyince Melek Paşa dedi ki: «Hey Han! Gider (defet,) şu sihirbaz melun gidiyi! Bütün adam­larımızın ödü patladı»

Han etti ki (dedi ki):

«Sultanım, birşey yoktur.»

Paşa gördü ki Hanın, bnuu seyretmeğe niyeti vardır, göz yumup:

«Hele bir mâkulce marifet gösterse.»

Dedi.

Başka bir acâiplik:

Molla Mehmed tekrar çuvalın yanma gelip, içinden bir alaca, nakışlı uçkur çıkararak, peştemali altında biraz giz­ledikten sonra üstüne oturdu. Sonra yine uçkuru peştemali

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.