FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/204 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/206

vara yapışıp ayak üzerine kalkıp, belinden çekici ve ikinci çiviyi çıkarıp, iki tav arasına çaktı. Yine çekici beline sokup, örümcek gilbi, o çivi üzerinde durup, onun üzerinde nice türlü ! oyunlar gösterdi. Garibi şu ki, çivilerin ikisi de birer buçuk l karış ancak var.. Üç parmaktan fazlası duvara girince, geri­li de, marifet gösterecek yer pek küçük kalıyor!

Yukarıdaki çividen yılan gibi süzülüp başaşağı olarak aşağıdaki çiviye sıkıca yapışıp, yukarıda kalan çiviye, ayağı­nın üst kısmını ve ayak parmaklarını çevirip çengel etti. Ve aşağıdaki çividen ellerini boşa bırakıp, başaşağı, ayağı üstün­de asıldı. Bu halde başaşağı iken nice oyunlar gösterdi.

Yine belinden çekici çıkardı. Aşağıdaki çiviyi çıkarıp yine yukarıdaki çiviye süzüldü. Orada ayak üzeri kalkıp yine elinin yetiştiği yere o çiviyi çaktı. O kadar sanatlar gös­terdi ki, tarif olunamaz. Yine aşağıdaki çiviye başaşağı sü­zülüp, asılıp, aşağıdaki çiviyi çıkarıp, yukarıdaki çivi üzerin­de yine ayağa kalkıp, boyu hizasına duvara çiviyi çaktı. Onun üzeirnde de nice hünerler gösterdi. Bu çivinin yüksekliği, yerden dokuz adam boyu oldu.

Bu çivi üzerinde iken belinden tütün kesesini çıkarıp çi­vi üzerine keseyi koydu. Tepesi üzerine durup ayakları hava­da hareket ederdi.

Acâip marifettir ki, insan vücudu bir çivi üzerinde bu şekilde hareket ede... Velhasıl kırkyedi kere çivi çakıp, her birinde ayrı ayrı marifetler göstererek kırkyedi adam boyu yukarıda, tâ tavana kadar çıktı. Pirine hayır duâ etti. iki çiviyi bir yere kapıp çekici aşağıya attı ve:

«Ey ümmeti Muhammed! Benim âletim, çekiç ve iki çivi idi. Şimdi ne çekiç kaldı ne çivi! Bu duvardan aşağıya artık inemem. işim Allah'a kaldı. Men özümü (ben kendimi) aşağıya atarım. Huda şahidim olsun kanım, katlim size helâldir. Ve bizi duadan unutmayı-ııız.»

Deyüp, koynundan bir eldiven çıkararak ellerine giydi. «Bismillah, yâ Allah» diye damdan yere kendini öyle attı ki,

İçLinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.