FANDOM{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/207 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/209

Yiyecek ve içecekleri: Beyaz ekmeği, beyaz livaşe yufka­sı, beyaz pamuk gibi çağıl ekmeği, kâhge denilen halka çöre­ği, katmer çöreği, mahiyesi, baklavası, keklik böreği, masta-ba çorbası, çaçıhlı, kıcıli peyniri, kaymağı, gömeç balı, keklik kebabı, keklik pilâvı meşhurdur. Köknar şerbeti, nar şerbeti, avşele şerbeti rivas şerbeti, müselles şeriyesi, kayısı cüllabı, baldıran şerbeti meşhurdur

İmaretleri: Eskiden Şeref Han imareti, Hâtuniye imare­ti, mâmur iken bütün misafirlere nimetleri bol imiş, fakat şimdilik evkafları harab olmakla sâde aşure ayında ve Ra­mazan gecesinde çorbası çıkar. Amma bunlara ihtiyaç yok­tur. Çünkü bütün hanedanının kapıları açık olup, gelip ge­çene nimeti boldur.

Mesireleri:

Onyedi dere içmde onikibin bağları, ibret alınacak ko­nakları birer gönül açıcı mesiredir. Bilhassa Han bağı, Mi-rek bağı, Bağdo bağı, Üveyh bağı, meşhurdur. Gezinti yerle­rinden biri de Taklaban mahallesinde Han gölüdür. İçinde kayıkları vardır. Biri de Şeref Han camii yakınında Çevkân meydanıdır ki, her hafta binici ve silâhşörler, bu meydana varup, çevgân ve cirit oynarlar.

Çevgân oyununun tarifi:

Bu meydanın başında sert kayadan bir sütun vardır. Di­ğer başında yine bir yüksek sütun dikilidir. Her tarafta biner atlı toplanıp, ellerinde kızılcıktan eğri bir çevgân ile hazır dururlar. Meydana adam kellesi kadar, ağaçtan yuvarlak bir top korlar. Sekiz kat mehterhaneye tokmaklar vurulup, sesi göklere ulaşınca bir taraftan bir adam ve dieer taraftan vitir bir adam at bırakıp, meydandaki topa biri bir çevgân vurup, kendi taraflarındaki çizgiyi geçirmeye çabalayıp, bu topa çevgânlar vururlar. Biri dahi at ile seyirdüb, o yerde yuvar-İç Linkler====Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.