FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/225 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/227

çekmiş canlar var. Bu harap şehri daha ziyade medh edip anlatmakta fayda olmasa gerek. Bu harabenin medhinde usanç var. Dünya işi böyledir. Bunlardan başka seyâhatim de tesadüf ettiğim harabeler şunlardır: (Acem Irakında Kû fe, eski Bağdad, eski Mısır, Meyyafarkın, Arab Irakında An| takya, Mısır da İskenderiye, Askalan, Taberistari, Harvan Tarsus, Anadolu'da Balat, Malahi, Ayasluğ, Aydıncık, Rume linde Atine, Kavala, Kırım'da eski Kırım, Elburz dağı eteğinde Daryan ve diğerleri.

İşte bunlar gibi nice yüz senelerdenberi harabe yatan şehirlerden biri de bu Ahlat'tır. Âlemin işine vâkıf olanlara bu dedikodudan vazgeçerler. Fakat dildir, duramaz. Bu şehirler bir çok himmetle meydana gelmiş, mamureler olduklarından insanın, bakar da yazığı gelir. Vah vah der... Yok sa dünyanın hep hali böyledir. Bir tarafı mâmur olsa diğeri tarafı harap olur. Merhum Veysi efendinin yazdığı gibi (Kangı zaman cihan mâmur ve abadan olmuştur?)

Ahlat şehrinde Osmanoğİu pâdişâhlarının atalarını ziyâret:

(Kaya Alp Bey ziyareti), Ertuğrul Beyin dedesidir. Sânı büyük şecâatli bahâdır bir er imiş... Yanında (Hasan Bayındır Han) Kaya Alp Bayın biraderidir. Mahan şahının izniyle Ahlat'a han olmuştur. Şehir içinde yaptığı bir bina eseri yoktur.

Diğerleri: Sultan Abdullah, İzzettin Han, Sultan Hasan, Sultan Meymindi, Sultan Boğabay, Sultan Tohtabay, Korkut Han, Sultan Ali Han, Sultan Kâzım, Sultan Bendihan, Zor- i bay Han, İsmail Han, Bedir Bayhan, Çığalı Han, Tohtamış Han, Selçuk Han, İsrail Han, Masum Bay, Kutlu Bay...

Hatunları başka yerde yatar ki şöyledir: Mama hatun, Sırma Hatun, Can Hanım, Nilüfer Hatun, Serviboy Hanım, Zibâ Hanım, Vasfiye Hanım, Hurşid, Dön­dü, Safiye...

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.