FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/228 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/230

anlıların sıkısına dayanamayıp, kalenin anahtarlarını biz­zat Süleyman Hana teslim etmiştir. İlk hâkimi Zal Paşadır.

Adilcevaz kalesinin şekilleri:

Van deryası kenarında göğe baş uzatmış bir kaya üze­rinde kesme taşla yapılmış sağlam bir kaledir. Tâ tepesine piyade adam yarım, saatte çıktığı vakit, doğu ve güneyini kuşatan Van gölü bir küçük haliç gibi görünür. Kuşluk vakti olmayınca mavi bulut arasından kalenin tam tepesi görün­mez. İç kalenin etrafında hendek yoktur, mümkün değildir. Çünkü fırdolayı etrafı şahın yuvalı, yalçın, yalama kayalar ki, bir tırnak takacak yeri yoktur. 38 tane sağlam kuleleri vardır. Bir demir kapısı olup, birbiri içinde üç kapı sağlam kapıdır. Bu kalede yetmiş adet bağsız, bahçesiz daracık evler vardır. Hepsi toprakla örtülüdür. Kalenin içinde Süleyman Hanın bir camii, ve cebehâne, mahzenler, buğday anbarları, su sarnıçları, mehterhane kulesi, dizdar evi vardır. Büyük balyemez topları vardır. Başka imaretten eser yoktur.

Etrafı dörtbin adımdır. Yuvarlaktan kuzeye doğru uzun­ca yapılmıştır. Bu kalenin kuzey tarafından bir top menzili uzak bir yüksek dağ havalesi olmakla o havaleyi men ve def etmek için kaleyi o tarafa uzunca yapmışlar. Amma o ha­valeden bu kaleye asla zarar gelmek ihtimali yoktur. Çünkü düşmanın top güllesi aşırı gidip, denize düşer. Ondan aşağı­da kalesi vardır. Bu da yalçın kaya üzerindedir. Ama alçak bir tepededir. Bir tarafı deniz kıyısındaki kaya üzerindedir ki, üç tane kapısı vardır. Ahlat kapısı güneye açılır. Bir ka­pısı doğuya, Erciş tarafına dönüktür. Bu aşağı kale dahi ga­yet sağlam kayalarla yapılmıştır. Dörtgen şeklinde olup, ku­zey tarafı kayalar üzerinde yükselmiş olmakla o tarafta bir (Uğrun kapısı) vardır ki, dâima kapalıdır. Bu kalenin etra­fı altıbin adımdır. Limana bakan kulelerinde büyük topları var ki, içlerine adam sığar. Tamamı yetmişaltı parça şâhâne balyemez topları vardır. Bu kalede tamamı bağsız, bahçesiz

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.