FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/233 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/235

dir. Beyinin hası üçyüzbin akçedir. Beyinin senede onkese hasılı olup, bin adet askerle hükümet eder. Seksenaltı tımarı, ondört zeameti var. Alay-beyi, çeri-başısı, yüzbaşısı vardır. Kanun üzere cebelilerimle 1000 adet seçme, silahlı, cengâver Erciş askerleri olur ki, beyleri ile birlikte sefere giderler. Melek:Ahmed Paşa efendimiz de Erciş kalesine giderken beyleri (Ferhad Bey) idi. Kale kulu ve livası sipâhileriyle altıbin kadar seçme ve silâhlı asker göndermişti ki; bunların âletleri ve silâhlarının parıltısından gözümüz kamaştı. Kaleye yakın geldiğimizde kale içinde bir gülbank (Allah Allah) göklere ulaştı. Bu aralık kalenin burç ve sûrlarından binlerce tüfenkler atıldı. Bunların gök gürültüsü gibi gürültüleri bitmeden bir yaylım balyemez toplara atıldı ki, Erciş kalesi, semender kuşu gibi Nemrut ateşi içinde kaldı. Paşa, kaleye yakın gelince, topçular maharetlerini göstermek için balyemez toplarından Van gölü üzerine sektirme gülleler attılar. Her gülleleri deryada sekerdi. Bu şekilde nice şenlikler gösterdiler. Paşa, otağında kaldı. Ziyâfetten sonra divan yapılıp, üç gün oturulmak ferman olundü. Hakîr, kalenin seyir ve temaşasına başladım.

Erciş kalesi şekilleri:

Van gölü kenarında bir alçak kayalı, alçak yer üzerinde dört köşe şeddadvârî bir sağlam kaledir ki, her taşı büyüklükte fil kadar var. İnci gibi beyaz ve nurlu bir beyaz kaledir. Dört köşesinde olan kuleler gayet sağlamdır. Fakat havâlesiz bir kale olmakla duvarı o kadar yüksek değildir, amma o kadar geniştir ki, üzerinde atlı cirit oynasa mümkündür. Etrafında hendek yoktur. Bazı seneler Van gölü ilkbaharda coşup, taşar. Yedi sekiz ay bu kale derya açinde ka­lır. Sadece Adilcevaz tarafında bir incecik yolu kalır.

İki kapısı var. Biri batıya bakan Adilcevaz kapısı ki, asıl büyük kapıdır. Kale içinde bin adet toprakla örtülü evler vardır. Kale içinde bir de (Süleyman Han camii) var ki, es-

İç LİnklerEdit

dış LİnklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.