FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/251 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/253


leyman Han vezir ve Serdâr-ı Mükerrem Rüstem Paşa eliyle ikinci defa olarak Van kalesini fetheder. Sonra Van'da kırk gün kalup, kaleyi öyle mamur eder ki, misli olmaya. Hâlâ Osmanlı elinde sağlam bir kaledir. Bu kaleye tarihçiler «K zılarslan» derler. Çünkü bütün kubbeleri kırmızı olup, geri­ den kızıl kana bürünmüş gibi görünür Van Kayası:

Azarbaycan toprağında olup, güneyi, batı ve kuzeyi Van deryası olup, kıble ve doğusu, Yıldız tarafı irem bağı gibi bir sahranın ortasıdır ki,kale bu ortada yükü yüklenmiş çökmüş. deve gibi görünür. Arkası göğe ulaşmış olup çeşitli bûkaleA mun nakışları gösterir. İki tarafında deve yükü gibi karni geniş altı boş kayalardır ki, kıble tarafında kayalar altında aşağı şehir, başkaca alçak bir hisar varoşudr.

Kuzey tarafındaki altı boş kaya —ki Timur'un toprak: sürdüğü yerdirr- de. şehir »yoktur. Bir tarafı sazlı bataklıktır. Batı tarafı Timur toprağı olup, arkası sahradır. Bu kaya çökmüş bir deveye henzetilirse başı doğu taraftan aşla top-erişmez kayalar vardır. Devenin kıç tarafı Van deryası rafına ve batı tarafa bakar. Bu, deve kıçına benzeyen yerden 3060 adım kayalar üzerine korka korka tam bir saatte çıkup, yedikule ve yedikat kapı geçüp, aşağı (Arap çan) kapışına) yarılır ki, kalenin en aşağı .duyarıdır. Bu kale kayaları, pek yeni ve tuhaf bir şekilde görülür. Niçe yerlerinde kayalar ejderha gibi aşağı sârkmış şehri örter ğîbi durur. Başları, pençeleri, gerdanları, aşikardır. Dikkatle bakan anlar. Niceleri akbaba kuşu gibi oturmuş durur. Bu kayalar aşağıdan tam üç saatte dolaşılır.

Kayanın içinde kat kat altıvüz adet büyük mağaralar vardır ki, her biri birer keryansaray gibidir, Bu mağaralardan nicesinin içinde çarklar ile üstadlar, ibrişim, iplik, top urganları bükerler. Nice yüz mağaralarda top güllesi yığıl-

İç LİnklerEdit

dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.