FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/252 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/254

mıştır ki, hesabını Allahu teâlâ bilir. Nicesi de siyah barutla doludur. Nicesinde ok ,yay, zemberek, tüfenk, kılıç, kalkan, balta, kazma, külünk, kürek, komira, çark-ı felekler, paçaraz-lar, domuz ayakları, mancınıklar, yuvarlak taşlar ve buna. benzer hesapsız cephaneler vardır. Hatta hususî yüz adet mağarada, arpa, buğday, çeltikli pirinç, darı, bakla, mercimek nohut ve diğer tahıl vardır. Bir mağarada da bütün bütün, hayvan kemikleri yığılmıştı. Birinde de bu kadar bin yıldan beri eski pabuç, çarık, bunun gibi mânâsız diril zırıl şeyler dolu idi. Bir mağaranın sarnıçlarından birinde bezir yağı, bi­rinde katran, birinde zift ve diğer çeşitli yağlar vardır. .Yedi rinde katran, birinde zift ve diğer çeşitli yağlar vadrir. Yedi adet havuz içinde sığır derisinin yünlerini, camız derisinin, tüylerini kazıyıp, dilim dilim, kesim kesim, edip doldurmuş­lar. Üzerine yüzeyüz bal dökmüşler, sığır ve. Carnız eriierin den alâmet kalmayıp, bir çeşit güzel reçel olmuştu, adam yemesine doyamaz!

Bir mağarada, tuzlanmış balık bir mağarada; tuzlanmış, sığır, camuz, koyun, keçi etleri, üç mağarada baştan başa tuz, kırk adet mağarada pişmiş darı ekmeği ve peksimet,un,, bulgur dolu ki, hesabını Allah bilir. Nice havuzlarda sirke, bal, peynir, zeytinyağı, hatta utanmaz şarap yardır ki, bun- dan ilâç için veya kuşatılmış olan hristiyanlara riâyet için. verirler. Hatta mağaranın birinde Allah'ın emriyle neft yağı madeni vardır ki, kayadan akarak bir büyükhavuzun içine dökuiür. Havuz dolunca miri tarafından Van defterdarı vasitasıyle tüccarlara.satılır. Amma bu mağara gece gündüz kapalıdır. Bir tarafına küçük tepeler halinde toprak yığılmıştır. Allah göstermesin neft yağın bir ateş düşerse toprak döküp söndürürler.

Velhasıl, bu Van kayasının içinde altıyüz kadar, mağara vardır ki,hiç birisi boş değildir. Hepsi cephane, mühimmat ve silah doludur. Hatta Süleyman Han —Allah'ın rahme­ti ve gufranı üzerine olsun--bir çok fetihlerde bulunup, ka­leler fethetmekle her şeyi öğrenip, dışarıdan kaleye ve kale

İç LİnklerEdit

Dış LİnklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.