FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/262 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/264

askeri gayet şecâatli olup, ağaları Hüsrev paşa yeğeni Sü­leyman beydir. Sol kol ağası demirci oğludur. Taşlılar, yuka­rı taş kalede oturanlardır. Yaşlılar da aşağı yaş hisarda olan­lardır. Tuhaf hikmettir ki, bu kalede oturanlar birbirlerinin kuvvetli düşmanlarıdır. Amma üzerlerine bir düşman gelse birlik olur, her bin Ali Kerrar gibi görünürler. Çavuşlar, ce­beciler, topçular, azepler, hisar eri hep yiğit erlerdir.

Kanun üzere yan kalesinin altıbin kulu vardır. Âmık, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Tahtıvan, Vustan kulları da altıbin-dir. Hepsi oniki bin kulun maaşlarını Van defterdarı Kevaş, Gevar haslarından, Bendimahi iltizamından, Van'ın haraç ve gümrüğünden, tuzlalarından, diğer bac pazarlarından ye kapanlarından, Muş haracından, Bitlis'in arabı, ermenisi ha­racından, Birecik önündeki Murat geçidinin gemi mahsul­lerinden, Mümbüç yalısı arazisi mallarından, elhâsıl 370 ka­lem eşyadan her sene altıyüz Rumî kese hâsıl olup, verir. Aylıklar bir ay kadar gecikse defterdarın, kırk kalem sahi­bi kâtiblerin, yirmi dört ağaların başlarına kıyamet kopa­rıp, paşaya karşı ayaklanarak divana gelüp, feryad ederler.-Amma gayet bahadırdırlar.

Van eyaletindeki sancak hâkimleri:

Van'da kanun üzere 37 adet sancak hâkimleri vardır. Amma Osmanlı hükümetinin azil ve nasıp kabuleden san­cakları yirmi adettir. Erciş, Adilcevaz, Muş, Bargiri, Kârgâr, Kesanî, Hizan, İsirit, Ağakis, Şirvan, Ekrat, Beni-kotur, Ba-yezid kalesi, Beru', Erecik Körlâdik, Çobanlı, Şureger, Da-' legirer, Zeriki, Van sancağı paşa tahtıdır. Livâlarındaki has ve haraçlar, hep Van kulunun kalemleridir. Arazisi öşür ve rip, zeamet ve tımara bağlanmış yediyüz parça mamur köy­leri vardır.

Van'ın Azil Kabul etmezHükümetleri:

Yarım Hükümet Hakkâri, Van'ın kıblesinde Vustan ve Şatak kalesi Çölemerik kalesinden olan ulu hanlıktır ki,

==İç Linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.