FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/270 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/272

Hamamları:

Mezgitli çarşı başında (Sultan hamamı): gayet sanatlı ve şirin, suyu ve havası ve binası lâtif gönül açıcı bir hamam­dır. (Çifte hamam), (Nakışlı hamam); Tebriz kapısı yakı­nında (Çukur hamam) meşhurlandır. Şehir büyüklerinin bildirdiklerine göre yediyüz kadar ev hamamları varmış. Vanlılar hiddetli, intikamcı, ibret sahibi, namus sahibi adam­lar oldukları için hatunlarından birisi bile dışarı düğüne, derneğe, dereye falan asla çıkmaz. Meğer ki, ölüp de evinin kapısından şehitlikle çıka!.. Bu yüzden ırz ehli olanların ev­lerinde hamamları vardır. Öğleden sonra avam halamları­na erkekler girmeyüp, hamamları olmayan kadınlar girer: Amma o hamamlara da avretlerin gitmesi için, başka sokak­ları vardır ki, o yollardan öğleden sonra bir tek erkek geçe­mez. Bu avretler yolunda şehirliden bir âdem görseler, amari vermeyüp, şiddetle cezalandırırlar. Bu kavim, tâ bu derece kadınlarını sakınırlar.

Ahâlisi, Yüzlerinin renkleri, . Tanıştığımız Dostlar:


Çoğunlukla erkekler yaşlanmadıkça yüzlerinin, renkleri buğday rengi olup, delikanlı olunca hiddetli, şecaatli, levent olurlar. Tazeleri cenge teşvik ederler. Civan ve gençleri yine buğday benizli olur. Civanları ekseriya ablak suratlı, soblak, merâlî, gazali gözlü, şirin sözlü, levend olurlar. Allah bilir kadınlarını görmedim. Amma sözüne inanılır...kimselerden olan, dostlarımızın bildirdiğine göre, hepsi fevkalâde güzel ve lütuf ü itidalde emsalsiz olup, dindar imişler. İHele yıldız gibi temiz kızları baba ve erkek kardeşlerinden gayri, erkek yüzü görmemişlerdir.

Tanıştığımız dostlar:Velinimetimiz Mallı Kaya Çelebi, biraderi Hadım Cafer Ağa, kolağası Hüseyin Âğa ve oğullarıdır.İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.