FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/272 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/274

Erkeklerinin adları:

Pehlivanoğiu, Cendedanoğlu, Demircioğlu, Beşâretoğlu. Alişar oğlu, Kılıçoğlu, Keremettinoğlu... Mallıkaya, Rüstem Ağa, Burhan Ağa, Doğar ağa, Eset Bey, Gazanfer Bey, adla­rı vardır.

Kadın ve Kız isimleri:

Ayşe, Fatma, Gülsüm, Esmâhan, Ümmühan adlı kadınları olduğu gibi Selime, Sâlime, Kâlime, Kâmile, Esma hanım Peribuy hanım, Hüma, Miskbar, Dâye adlı hanımları vardır.

Köleleri:

Evrenk, Çelerdi, Hakverdi, Çömez, Zal iskender, Kubat, Şufat, Server, Hürrem, Levent, Elvent, Siyâmî, Perviz, Şük- rullah, Kasım, Şahkıran adlı köleleri vardır.

Câriye adları:

Dilfikar, Mürdecan, Hateme, Varaka, Şakire, Mâhiye, Düriye, Cevher, Serdibuy, Canbuy, Dilâfam, Perçine, Peri­şan, Cahsar, Rumâye, Vesime, Hâlise, Zerzeban, Şahıhuban adlı câriyeleri vardır.

Burası Ali Kuşçu'ya göre onsekızinci örfi iklimdendir. Bitlis hanının dediğine göre, üçüncü hakiki iklimin ortasın da olup, batı meyillidir.


Kiliseleri, İskele köyündeki kilise meşhurdur. Van der­yası içinde (ahdim var) adasındaki kilise ve onun doğusun­daki (verek) kilisesi garip ve acâip kiliselerdendir.

Lisanları: Bu kavmin lisanında başkaca bir hususî lehçe vardır ki, hiç­bir memleket lisanına benzemez.

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.