FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/274 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/276

meşhurdur. İçeceklerinden Verek dağı balının şerbeti cana rahatlık verir. Hatta tarçın ile üç gün dursa hafif keyf ve­rir. Sergüloğlu, Şirek adlı bağlarının üç gün kalmış helâl şı­rası insan vücuduna safi kandır. Âb-ı şele şerbeti dibas şerbeti, tuffâhiye şerbeti, misli bulunmaz içkilerdendir.

İmaretleri:

Eski zamanlarda Ulu Camide sultan Cihan-Şahın bir imareti varmış... Bu şehrin bütün hânedanlan birer misa­firler ziyafet evi olmakla o imarete rağbet kalmadığından hâlâ boştur. Amma Gazi Hüsrev paşa merhumun medrese imaretinin bütün danişmend, bilginler ve fukaralara ay ve sene, sabah ve akşam çeşitli nimetleri boldur ki, nâzır vi­lâyetin valisidir.

Hayvanlan:

Bu dünya yüzünde Rumelinde serez camusu, Anadolu'­da Adana camusu, burada Van camusu kadar büyük heybet­li, camus yaratılmamıştır. Hatta filden büyük camusu olur. Bu camusları tam bir sene beklediklerinde fil gibi olurlar. Nevruz günlerinde Vanlılar bu camuzları, küheylan atları, develeri, koçlan döğüştürürler ki, gayet seyirlidir.

Van'ın' mesireleri:

Van'ın Erdemit bağları mesiresinden başka yakm ve uzak yerlerde yirmi tane mesireleri vardır. Evvelâ Van'ın doğusunda bir top menzili uzak, (Akkirpi taşı), (Yalı köyü), (Elemelek), (Sarıgül), (Çaybaşı), (Kara kasım çayırı), (Mu­rat han sofası), (Erdemit bağları), (Miri Bendi), (Mahi-bendi), (Hoşap Koyağı), (Verek Dağı), (Gök gediği kilisesi), en meşhur gezinti yerleridir.

Bağları;

Van kalesinin kıble tarafında hendek şaırı mezarlığı geçince Edremit kasabasına kadar uzanan, uzunluğu ve ge-

İç linkler====Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.