FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/278 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/280

Pıkulu olup, hudut boyundan din uğrunda eihad edelim de, böyle hakaret görelim. Bunu Allah götürür mü?»

Diye feryad ettiler. Paşa geleceği düşünen kimse ol­makla:

«'Yol kesen olmuş, haddi değil iken Erzurum da vilâyet vurmuş

ve nice yüz adam katletmiş.»

Diye dört mezhep şeyhülislâmlarına fetvalar yazdırdı.

Van mollası da fetva mucibince şer'i hüccet yazıp, paşanın

eline vererek:

«Gazanız mübarek ola. Heman iki yerden gayret kılıcını kuşanıp, '«şakinin vücudunu muhterem kılıç ile dünyadan kazıyın.»'

Diye duâ ettiler. Paşa hazır olanlara dedi ki:

«Evvelâ kendine bir muhabbet mektubu yazıp, şeîr-i şerife davet edelim. Süleyman han kanunu üzere Van derneğine gelüp, Malazgirt beyi Mehmed bey ve diğer şikâyetçiler ile şer'î murafaa olsun. Şer-i şeriften dönerse Allah'ın emriyle üstüne sefer etmemiz kat’idir.»

Hazır olanlar dediler ki:

«Bre medet sultanım! Şimdi han suçlu olup, sorumlu olacağını bi­lir... Ne olursa olsun diye asker toplayıp, bizim ülkemizden de yervurur. Elhamdülillah Timur'un toprağını sürmeğe gelmiş deniz gibi askerimiz var. Heman gazaya niyet edüp, bu saat tuğları çay başı­na gönderelim.»


Adaletli paşa bu hale razı olmayıp, elbette mektuplar yazıl­sın diye meclisi dağıttı. Van'ın iç kalesinde yeni ağasının zi­yafetini yiyip, yemekten sonra iç kalede bu hakîr bir kaç nedim ile seyr ve temaşa ederek kesik adlı burç üzerinde Bevan fâtini Sultan Murad hanın yaptırdığı alçak maksure üzerine çıkup, bir ah çekerek hakire hitaben dedi ki:


«Evliyam: Sergüzeştimi sana söyliyeyim,güzelce dinle!Ta ki hakkın esrarını göresin!»

iÇ LİNKLER====dIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.