FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/288 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/290

man beyi ve Hmıs beyi sağ kola ve Muş beyi ile Adilcevaz beyi sol kola tayin olundu. Pinyaniş beyi altıyüz bahadırı ile sağ karakola tayın olundu. Gaazi-kırân beyi sol kola ince karakol ferman olunup, sonra bu Azğak köyünden kâlkup; Van deryası kenarı ile Rahova sahrasında çalış çayırında bü­ tün asker paşa otağını ardına alup herkes dört tarafa kât kat çadırlarını kurdu. Burada îslâm askerinden Rahova'nın sonuna kadar öte otluğa giden adamlarmızdan hanın pusu­ da olan adamları bâsup, birhayli cenk edüp elli âdet yiğitle­ rimizi hanın adamları toprağa düşürüp; başları ile âlti âdet yiğitleri hâna esir götürdüler. Han bunlara" (Ne kadar askeriniz vardır? Erzurum'dan gelen beyleriniz kimlerdir? Cephane ve top ahvaliniz nasıldır?) diye sorup, her birine onar al- altun ihsan eyledi. Kelleleri de bunların terkilerine asup orduya gönderdi. Asker bu yüzden şehit olanların kellelerini bir yere gömerek bütün gaziler ateş parçası kesilüp, birbirini cenge teşvik etmeye başladılar. Hemen Aristo tedbirli paşa Van kulunun sağ kol ağâsını öte otluğa gidenlere serdar ey- ledi. Bu sırada Erzurum eyâletinden Pasin, Avnik, Kuzucan beyleri askerleri ile mehterhanelerini döverek paşa huzurun- dan geçtiler. Her biri bifer hil'at ile nasiplenip, sırada bu üç sancak beylerini ordunun etrâfında yerleştırip, askerin öte otluğa ve zahireye gidenlerine kafakol tayin olundu. Van'ın sağ ve sol kol ağalarını ordunun merkezine tayin etti.

Bu sırada öteyegiden yiğitler, otluğa tayin olunân Erzurum beyleri pusulara adam koymağa, hantarafından kelle almak için gelen yiğitler berikilerin üzerine hücum etmekniyetinde iken hemen pusudan çıkan beyler, han askeri içine girüp, bir gürüitü ederek yetmiş kelle yirmi âdet diri yezidî kürtleri alarak alay ile gelerek paşadan hil'atlar ve çelenkler aldılar. Kelleleri otağ önüne bıraktılar. Paşa, dirileri, birer birer söyletti. (Bağcioğlu) adlı ağzıkalabalık birisi hiç çekin­meden dedi ki:

İç LİnklerEdit

dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.