FANDOMPortal:Evliya Çelebi/6/292 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/294

ince karakollar, çarhacılar, otlukçular gidüp, askere de her­kes cebe ve cevşeni ile pürsilâh atları yanında hazır durup, gaafil olmayanlar diye alay çavüşlan sıkı tenbih ettiler.

Burada çarhacı Mahmudili ibrahim bey iki esir tutup, paşaya gönderdi. Paşa bunları söyletince «Vallahi billahi biz hanlı değilih, Muşluyıh» dediklerinde ikisini de serbest bıraktı.

Yine burada Malazgirt beyi çarhacı Mehmed Bey, paşa­ ya Han tarafından üç kelle ve üç esir gönderdi. Paşa esir­ leri söyletmek istedi ise de dil uzattıklarından kellelerini kesüp, çadır önüne yuvarladı. Bu sırada paşa yedi-sekiz yüz âdet (menem diğernis't) diyen seçme Van askeri ve îç ağa­ları ile baştan başa silâhlı olup, kıyafet değiştirerek ordu­ dan uğrun çıkıp, ordunun çevresini dolaşıp, seyrederek ne olduğunu ahlamak için adamları söyleterek kâh piyade olup, ordu pazarı içinde dolaşarak ganimetleri seyrederek, ordu­ nun sıkışık olarak konduklarını, dört taraftan çarha ve ka­ rakollarını seyredüp, İstediği gibi konulduğundan memnun olup, yine arkadaşları yanına geldi. Atına binerek batıda Bitlis Hanı'nın metrislerini seyretmeye (Kasap çeşmesi) denilen yere varup, bir tüfenk atımı uzaklıktan metrisleri gözden geçirdi.

BİTLİSHANI’NIN METRİS VE ASKERLERİ

Allah'ın büyüklüğü, koca Abdal Han atalarının gayretini çeküp, bir metris yapmış ki, hattâ Bitlis dağlarını İsken­der duvarına döndürmüştü. Bitlis'in doğu tarafında Rahova'ya çıkup, Van'a giderek yerde (Kasap çeşmesî) adlı derenin ağzında, kuzey tarafta Divan dağının karşısında âdı ge­çen Kasap çeşmesinin güneyine (Divan-ı pest) derler, bir yüksek dağdır, onun arkasında Üveyh dağı derler bir yüksek dağdır, bu da Divan-ı âli dağının tepesinden Divan-ı


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.