FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/298 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/300

FETİHTEN SONRA MELEK PAŞA'NIN ASKERE İHSANI

Öğle vakti olunca bütün alay çavuşları, beyler ve diğer askerleri vezir divâmna toplayıp, mehter hanelere topuzlar vuruldu. Binbir ayak, ayak üzere olup, Malazgirt Beyi'nih getirdiği ganimet malından evvelâ üçyüz çadır ve otaklar beylere, âyâna ve büyüklere ihsan olundu. Malazgirt'ti Meti- med beye de, Han'ın nakışlı bir otağım verdi ki, otuzbin ku­ ruş değerdi. Katır ve atlar, atsız kalan gaazilere verildi. Cephaneye ait âletler, silâh, kılıç,1700 adet tüfenk hepsi pâdişâh hazinesi için zaptolunup, defterle Cebeci başıya tes­lim olundu. Toplarla diğer mühimmat Tahtıvan da gemilere konup, Adilcevaz toplarının Adilcevaz'a, Van toplarının Van'a gitmesi ferman olundu. Lüzumu dolayısıyle otağ önünde on parça top kaldı.

Sonra büyük divanda sekizer kat mehter haneler çalınup bütün beyler ve ocak ağaları sağda ve solda tertib üzere el kavuşturup dururken, divan çavuşları bir ağızdan,

«Gazanız mübarek olsun, Tanrı pâdişâh'a ömürler versin.»

Diye duadan sonra paşanın Yusuf kethüdası gelüp, el öptü. Önce nurlu bir siyah samur giydirdi. Üzerinea ltın sırmalı kuşamı hiİ'at giydirilip, başınapaşa kendi eliyle üç çatal bir çelenk soktu. Divan çavuşları «Hil'at ve çelengin mubârek olsun» diye alkışladılar.

Sonra merasime riayetle, Hakkâri hâkiminin imdada gelen veziri Molla Mehmed'e bir hilât, bir çelenk, sonra Mahmudî beyi İbrahim beye, Pinyanişi, gazi kıran, Bargiri, Erciş, Adilcevaz, Muş beylerine birer hil’at ile birer çelenk verildi. İmdada gelmeyen beylere birşey verilmedi. Erzurum eyâle­tinden imdada gelen beylerden Malazgirt beyi Mehmed be-ye, Hınıs, Bayezid, Avnik, Tekman, Kuzucan beylerine bi-

İç LinklerEdit

Dış linklerEdit

[[Kategori:{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/271 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/273
]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.