FANDOMPortal:EÇ/6/308 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/310

yarbekiri, çelikten yapılmış kalkanlar çıktı ki, her biri bir baş kurtarır. Tam bin yediyüz adet Bağdat ve Basra kargı sırıklı mızrakları, Mısır'ın gavrî tarzı cidaları, Kastamonunun sağrı sarıklı gümüş telli mızrakları çıktı. Tam iki yüz adet usta pervane, Bursal hacı Recep, Gelibolulu Hayırlı oğlu, Galatalı Mehmed, Mısırlı Yusuf, Şirazlı Cem, Şirazlı Han Kuli, Şirazlı Piyâle, usta Ömer, Mısırlı usta Kurt, Belhli Mir­za Can, gibi büyük üstadlann sanatlı ve nakışlı yayları çık­tı ve satıldı. Yüz bin türlü ok çıktı ki, her biri bir diyarın yadigârı idi. Bin adet frenk icadı tüfenkler çıktı ki, her biri bir diyar kârhânesinin yadigârı idi. Mazenderan'dan Demir­ci Garcabay, Belhli Sabi, Şah İsfahâni, Muzaffar bay Horasânî, Belhli Sevindik Han, Mısırlı usta Oruç, İstanbullu Uzun Ömer, Usta Memi, Usta Küçük Ömer, Usta Uzun Mehmed, Kara Mehmed Ketebeli, adlı üstadların maharetli ve sanatlı ellerinden çıkmıştır.

Hele elhaç, Şaşı Mustafa'nın içi dışı burmalı bir çeşit tüfenkleri vardı ki, Hersek, Taşlıca, Pazarcık, İstanbul gibi yerlerde bile benzeri bulunmazdı. Kendisi İnebolu şehrinde oturup, cevâhirsiz tüfengini bile beşyüz kuruştan bir para eksiğe vermezdi. Yılda ancak iki tüfenk yapabilirdi. Kırımlı usta Recep de Bahçesaray'da Mehmed, Giray han imalâtha­nesinde işlerdi. Buda emsalsiz bir usta idi.

Tam üçyüz adet kaplan, pars postları, yetmiş adet mü­cevher topuz ikiyüz adet halis gümüş topuz, ikiyüz adet ferhâdi külünk, ikiyüz demir bozdoğan topuzları, üçyüz adet zemberek yaylar, bin adet sırma kadife, çuka eğerler, ikiyüz adet Şam ve Mardin şukkabendleri, seksen adet renkli çukadan sırmalı zilpuşlar, ikiyüz adet sırmalı abâyîler, satıldı.

Yüz adet hanın kendi işi, sarı ve beyaz sırma ile bükme hotaslar ki, her biri birer kese kuruşa satıldı. Altıyüz çift, altın kaplama demir özengi seksen çift, halis gümüş özengi çıktı. Bin kıt'a diba, zibâ, şib, zerbai, dârâyi, kemha, atlas, alayorganlar çıktı. İkibin adet pamuklu, kadife ve diğer ku­maşlardan yastıklar satıldı, tkiyüz adet ipek acem halıları,

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.