FANDOMPortal:EÇ/6/316 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/318


yıklarına binüp, varup, adayı seyrettik. Etrafı yediyüz adım olup, taş bir kaledir. Batısında bir küçük kapısı vardır. Ka­le içinde adı geçen eski kilise vardır. Amma Revan yanında olan üç - kilise, Nahcivân yanında yedi-kilise ve Kudüs şe­rifte Kamame kilisesi, bunun yanında hiç bir şeydi. Bu ki­lisenin bina ve hücrelerini avize ve imaretlerini birer birer yazsak bir uzun tomar olur. İkiyüzden fazla ruhban ve ke­şişleri var ki, perhiz ile kurumuş, bakla yemekten kadide dönmüşlerdir. Öyle gulâmları vardır ki, gezinti için gelenle­re fevkalâde ihtimam ederler. Yemeklerinde kuş sütünden başkası bulunur. Diba ve sırmalı gecelikleri vardır ki, her misafire hizmet ederler. Kilisenin altı tamamen mağaralar­dır. Ve bu mağaralar yiyecek içecekle doludur. Târik-i dün­ya şeklinde üçyüz kadar terzileri vardır. Hep, gelen adaklar­la geçinirler. Suları tamamen sarnıçlarındadır.

Oradan yine kayıkla beri tarafa geçüp, bu adanın batı tarafında beş mil kadar uzak, (Akkirpi) ye geldik. Burada kale yoktur. Amma Gevaşlılarm geçidi çoktur. Oradan paşa ile göl kenarından doğuya giderken sol tarafı Van deryası ki, bir küçük haliç gibi görünür, o kayaların altlarına baştanbaşa Van deryası girüp, bu dağların altlan tamamen boştur. Sağ tarafı ise göze uzanmış (Kepan) kayası denilen meşhur bir dağ vardır ki, sert taşı, çakmak taşı gibi ateş verir. Bu diyarlarda sarp yollara ve bellere (Kepari) derler. Rum, arap, acemde Van deryası kenarında (Kuskun Kıran) yolunda Hakâri dağlarında meşhur bir kepandır. Bir adam yukarı kayalardan bir taş yuvarlasa bin damı helak eder. Aşağısı gayya kuyusu gibidir. Yukarısı yalçın kayadır. Hat­ta Ahmet Paşa adlı bir vezir, gölden tarafa kârgir yapı ile bir korkuluk dıvarla kapayup, dağdan tarafmı dağdelenlere kestirüp, yolu genişletmek için himmet etmiş... Fakat «Acem­ler vilâyetimize kolayca gelmeye yol bulur» diye mâni olmuşlardır. Sözde böyle demişler amma aslında devlet vezirlerinden kendi diyarlarını kurtarmak için demişler. Bu sırada bir mezar gördük ki, aklımıza şu büyük sergüzeşt geldi.

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.