FANDOMPortal:EÇ/6/3322 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/324


eğer ve bir sırma mebrum şemare ve bir ay yüzlü gulâm ih­san edüp, dedi ki:

«Evliyam, varacağın Acem diyarında (okunamadı) diyenler çok bulunur. Gıybet edici, kötüleyici, geveze, meddah şairleri çoktur. Seni itham ederler. Basiret üzere olup, peygamberin şeriat ini elden bırak­ma. Böylece anları sustur. Daima iyi hâli, züht ve takvayı, ehl-i sün­net gidişini elden komayıp, beş vakitte peygamberin sünneti üzere namaza devam eyle, ırz ve namusuna dikkat et. Adamlarını sıkıca tut­makta küsur etme. Bizim bayraklardan yetmiş seksen adet saraca tüfenkli, sekban ve saruca götür.»

Daha bunun gibi nice nasihatler edüp, sözü uzatmakta iken hakîr dedim:

«Sultanım! Buyurursunuz ki, Acem diyarında bir hoşça ve edib olarak gez. Sonra buyurursunuz ki sekban ve saruca haşarâtını gö­tür. Öyle sarcaları oralarda nice zapt ederim. Aziz başınız için ol-sun, benim baltamı yemeye ve zapt ve raptıma razı olan adamlardan götüreyim. Silâhlı, edepli, dindar, namuslu adamlardan götüreyim.»

Paşa:


«Aferin, berhurdar ve ömürlü olasın. Sen bilirsin.»


Dedi. Ben de seksen adet aklı başında sekban toplayıp, her birini paşaya birer birer gösterdim. Gayet hoşlanıp, o seksen adama bir, kese kuruş yol parası verdi. Hepsi paşa­nın eteğini öptüğü vakit, onlara:

«Göreyim sizi ırz ve namus ile olup, Evliyamın sözünden dışarı çık'''mayın. Sonra çıkıp da taş kopanrsanız ben de sizden baş koparı­ rım. Varın, Allah işinizi kolay ede.»

Deyu tembih ve hayır dualar etti. Sarı-Ali ağaya da tenbih edüp, (Sen de Isfahanda Şah Abbasa gideceksin. Hazır ol, iki bavrak yğit, götür). Sirrus verdi.

Ertesi gün Mustafa Paşanın ağasına da izin verdi. Ko­yun tahsiline gelen veziriazam ağası Ömer ağaya «Bu koyunları İnşaallah toplarız. Sizler buyurun, İstanbul'a gidin» di-

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.