FANDOMPortal:EÇ/6/327 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/329


Rikâb-ı Hümâyun. (Bak cilt I.) Riyazet; (Bak cilt V.) Kaos: (Bak cilt m.) Ruznamçeci: (Bak cilt I.)

— S —


Samca (Sarıca), (Bak cilt IV.) Sazende: (Bak cilt IV.) Sekban: (Bak cilt IV.) Selsebil: (Bak cilt II.) Semerkandi: Bir nevi kâğıt. Semud: Hicaz'ın Hayber şehrinin kuzeyinde yaşadıkları söylenen bir kavm. Salih Peygambere yap tıkları kötülüklerden dolayı ateş yağmuru ile mahvedilmişlerdir. Serdengeçti: (Bak cilt IV.) Setir: Taht.


Sîmurg: Kaf dağında bulunduğu söylenen masal kuşu.'


. _ş _


Şatır: (Bak cilt II.)


— T —


Tabılhâne: (Bak cilt V.) Ta'n: (Bak cilt V.)


Târik-i dünya: Dünyadan el çekip

beslemeği

bir yana çekilen. Tavâşî: (Bak cilt IV.) Teçhiz ve tekfin: (Bak cilt V.) Telhis: (Bak cilt I.) Telhisçi: (Bak telhis.) Tenperver: Vücudunu


düşünen. Teşni': (Bak cilt V.) Tevhid: (Bak cilt II.) Tezkire: (Bak cilt V.)


— ü — Üsküf: (Bak cilt II.)


— V —


Voynuk: (Bak cilt I


— Y __


Yorga: Kaba eşkin yürüyen at.


— Z _

dokuyan

Zâhid: (Bak cilt II.) Zfbft: (Bak cilt II.) Zerbar: Sırmalı kumaş kimse.


==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.