FANDOMPortal:EÇ/6/329 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/331


BAŞLIK


67Melek-Ahmed Paşanın şecaati,


70İbşir Paşanın gafilce reyi ve Melek-Ahmed Paşanın ' nasihati,


72Sadrazam İbşir Paşanın büyük alayı,


75-Salih rüya,


75-Melek-Ahmed Paşa rüyasının tabiri,78' Temiz rüyanın tesiri ve acaiplik,
80-Melek Paşa ile İbşir Paşanın münakaşası beyanın dadır.


84 - Acaiplerden bir garip hikmet,


88- Gade Kethüdanın acıklı hali,


93- Evliya Çelebi yazma nüshasının dördüncü cildinin-başlangıcı,


97-Malatya kalesi vasıfları,


97-Adının sebebi,


97-Malatya kalesi şekilleri, Malatya'nın yapılışının se­bebi,


100-Malatya'nın mahalleleri,


101- Camileri, sarayları, kervansarayları,


102-Çarşıları ve pazarları, genç ve ihtiyarlarının yüzü- : nün rengi, hususî lehçeleri,

102-Suyu ve havası, kuyu suları, hamamları, erkekleri­nin isimleri, kadın isimleri, \


102-Kölelerinin isimleri, câriye isimleri, bekâr odaları,.Köprüleri, kiliseleri tahılları ve ürünleri,

102-Yiyecekleri, meyvaîan, içecekleri, erkeklerinin işi ve kazancı, bağları, Malatya'nın dört tarafından akan nehirler, tohma suyu,

106' Aspozan bağ ve yaylağı,


108-Pınarbaşı mesiresi,


108-Malatya'ya dört taraftan üş günlük yol yakın olan: şehirler ve Malatya'nın ziyaret yerleri,


112-Kil kalesi, Ergani kalesi, 114- Başhandan Diyarbekir'e gittiğimiz, Kara Amid ya­ni Diyarbekir kalesi

==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.