FANDOMPortal:EÇ/6/332 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/334

192 Hanın gölünün manzarası, bağın hamamı,

194 Hanın Melek-Ahmed Paşaya ziyafeti, 197 Başka bir acaiblik, 199 Başka bir acaib marifet, 200 Başka bir acaiblik, 202 Simya ilminin acaib kerametleri, 203 Başka bir seyir, 204 Başka bir marifet, 206 Başka manzara, 207 Bitlis şehrinin san'atları, ahalisi, ürünleri, 208 Yiyecek ve içecekleri, imaretleri, mesireleri, çevgârt oyununun tarifi, 209 Bitlis şehri ziyaret yerleri, 212 Melek-Ahmed Paşanın şanı yüksek hana nasihati, 215 Hüsrev Paşa ham, 216 Van gölünün tavsifi ve ona akan nehirler, Van gö­lünün şekilleri, 220 Eski Ahlat şehrinin vasıfları, Ahlat şehrinin harap olmasının sebebi, 223 Ahlat kalesinin şekilleri, aceb, makamı lâtif, zehi bina-i metin, 224 Ahlat harabeleri, 226 Ahlat şehrinde Osmanoğlu pâdişâhlarının atalanna. ziyareti, 227 Ahlat şehri külliyatı, 228 Adilcevaz kalesi vasıfları, 229 Adilcevaz kalesinin şekilleri, 230 Kalenin hakimleri, 231 Adilcevaz ziyaret yeri, kırk kardeşler ziyareti, Süp-han dağı, 233 -Erciş kalesi vasıfları, 234-Erciş kalesi şekilleri, 235 -Kalenin hâkimleri, Erciş kalesi ılıcası, . 237- Bargiri kalesi şekilleri, Amik kalesi vasıfları, 240 Askerlerin alayı,

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.