FANDOMPortal:EÇ/6/333 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/335


248- İman yeri Van kalesinin vasıfları,

252-Van kayası,

254-Van kalesinin şekilleri,


255-Kesik deve boynu tarafı, yüksek kalenin büyüklüğü,


256-Van'ın kalesindeki imaretler,


257-Aşağı kale,


259-Van kalesinin kapılan,


260-Van kalesinin büyüklüğü,


261-Van kalesinin hâkimleri,


262-Van kalesinin sipahi ve hizmetlileri,


263-Van'ın azil kabul etmez hükümetleri,


264-Bitlis hükümeti, Mamudiler,


265-Piyanişler,


267-Van kalesinin camileri,


268-Medreseleri, dârülkurrâları, âyân sarayları,


270-Hanları, çarşı ve pazarları, pınar ve akarsuları,


271-Hamamları, ahalisi, yüzlerinin rengi, tanıştığımız dostlar,


272-Yazarları ve şairleri, mecazileri ve budalası, Vanlıların elbise ve ayakkabıları, kadınlarının elbiseleri,


273-Erkeklerinin adları, kadın ve kız isimleri, köleleri, î câriye adları,


274-Ürünleri, sanatları, ahalisinin işi ve kazancı, yiye­cek, sebze, meyva ve içecekleri,


275-İmaretleri hayvanları, Van'ın mesireleri, bağları,


276-Büyük evliya ziyaretleri,


277-Bitlis Hanı üzerine sefer olmasının sebebi,


280-Melek-Ahmed Paşanın sergüzeşti,


281-Bitlis Hanı Abdal Han'a Melek-Ahmed Paşanın na­sihat mektubu,


287-Bu mübarek senenin ramazanı başında kırkbin as­kerle Van kalesinden Bitlis üzerine seferimiz, 293-Bitlis Hanının metris ve askerleri,


295 Melek-Ahmed Paşanın duası,


296 Melek-Ahmed Paşanın rüyası,


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.