FANDOMEÇS/6/3 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/5

HATIRLATMA :EVLİYÂ ÇELEBİ’yi bugünkü neslin anlayacağı bir şekilde Türkçeleştirirken, şu hususları dikkate aldık:


1 – Bu günkü konuşma dilini esas aldık.


2 - Evliyâ’nın ifade husuusyetini büsbütün kaybetmemeye çalıştırk.


3- Tarihi terinleri aynen aldık. Bunları ifade ettiği manayı kitabın sonundaki sözlükte izah ettik. Eğer bir terimin karşılığı bu cildin sözlüğünde yoksa, bundan evvelki ciltlerin sözlüğüne bakmalıdır.


4- Hususiyeti olan bazı kelimeleri de aynen aldık. Fakat manasını , yanına parantez içinde belirttik.


5- Tek kelime ile karşılığı olmayan kelimelerin izahını sözlüklerde verdik

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.