FANDOMEÇS/6/4 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/6


&nbsp -ALTINCI KİTAP- [Evliyâ Çelebi 1063 senesi şabanının başında Melek – Ahmed Paşa ,ile Sofya’dan İstanbul’a hareket eder. Bir çok şehir ve kasabalara uğrayarak Edirne’ye gelir. Edirne’ye ait malumatın büyük kısmı beşinci kitabımızın sonundadır.]

EDİRNE’NİN TEKKELERİ (Mabad) Hazret Şeyh Zindani tekkesi: İstanbul’da kulesi içinde gömülü olan Seyid Baba Cafer Sultan ki sahabe-i kiramdan olup Harünürreşid’in hilafetinde İstanbul (Tekfuruna) elçilikle gelmiştir.Güya krala sövdüğü için zehirlenerek yahut dizanteriden ölmüştür.Baba Cafer tekkesine Hıristiyanlar bile itikad edip (Zeyt hakkı) diye nezirler verirler.Sonra onların temiz sülalesinden bu Edirne tekkesinde gömülü (Şeyh Zindani Hazretleri) Fatih Sultan Mehmed Han ile İstanbul’ un fethinde bulunup balat Balat Dede Balat kapısından , Cebe – Ali Dede, Horoz Dede kendi kapılarından girdikleri gibi bu Şeyh Zindani dahi Zindan kapısından girmiş ve atası olan Baba Cafer tekkesini ziyaret edip eskiden kalmış kaatil ve borçluları azat ederek pederinin nurlu mezarını ayin- i Muhamedi üzere imar ederek sonra kendileri dahi Edirne’de ölüp üzerine bir Şeyh Zindani tekkesi bina olunmuştur.Çoğu zaman fukarası sa’di, bedevi railerdir. Vakfı mamur değildir. Bu tekke Edirme şehrinden Zindan kulesi dışında yol aşırı umumi yol üzerinde bir küçük eski tekkedir. Oradan şehir içinde (Şeyh Abdülkadir Ceylani tekkesi) cennet gibi Bağdad yakınındaki Ceylan denilen şehirden doğup azimet sahibi şeyh olarak Rum ve Hindistan’da velvele salan kutbu rabbani, arif-i samedani Şeyh Hazret Abdülkadir tariki men-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.