FANDOMEÇS/7/14 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/16

Kalenin diz çöken ve eşik-ağaları aşağı çadırlarımıza inüp, bir çok ikramlarda bulunup, misafirperverük ettiler. Seher vakti bunlar bize elli kadar dizçöken vererek, (Muham-med devesi) denilen yere vardık. Bir alçak dağdır ki, Acem sınırının başıdır. Adı geçen Şah-gediğini 1065 senesi zilkade­sinde aşüb, Acem ülkesine ayak bastık. Oradan dört saat ile­ride Albak kalesine geldik. Albak kalesi:

Bu adın verilmesinin sebebi odur ki, 694 tarihinde Mu-hammed Şâh Gazan asrında Tebriz Şâhbenderi olan (Ali Bakî) bu kaleyi yapıp, bu Ali Bakî'den galat olarak (Mo­ğol ve KürdJer Albak derler) nice hükümdarlardan hüküm­dara geçip, harap bir karga yuvası yüksek kaledir. Hâlâ Van, Azarbeycan, Rumiye-i Evcan şehirlerinin tâ orta­sında ve dağ eteğinde dörtgen şeklinde bir kaleciktir. İçinde Yasavul Ağası, Dizçöken Ağası vardır. Şâh elin­den dolu içmiş dizçöken tüfenkleri vardır. Bağı, bahçesi çok­tur. Hattâ Murad Han, Revan fethinden dönerken, bu Albak altına konmuş, şehri boş bulup, harap etmeden geçmiştir. Hâlâ otağının yerinde bir çimenlik gezinti yeri bir de sofa­ları vardır. O mübarek yerde her hafta şehir ahalisi toplanıp, büyük pazar yaparlar. Kale dışında camii, hanı, hamamı, lüzumu kadar dükkânı vardır. (Şemseddin Hoyi) Hazretleri hâcegân tarihinden ulu zâttır ki, nice keşif ve kerametleri görülüb, bu şehirde gömülüdür.

Oradan kuzeye beş saat gidip, Celva adlı şehre geldik. Bir Hakkârili, şâhm cülusu sırasında taç giyüp, bu şehri mâ­mur ettiğinden Ceiva şehri derler. Halkı hep Şiîdir. Oradan yine doğuya üç saat gidüp, (Hanason) şehrine geldik. Sel-mas hududunda geniş ve çimenlik bir sahrada bin evli bağ, bahçe, camili, han ve hamamlı mâmur bir şehirdir. Fakat şâh çarşısı olup, Muraci Hanın otağı yerinde hafta pazarı vardır.Oradan hareketle yedi saatte (Karnıyarık kalesine) geldik.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.