FANDOMEÇS/7/17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/19


Gazi - Kıran Kalesi:

Bu kale nice kereler Osmanlılara ve Acemlere geçmişse de hâlâ Osmanlılar elinde olup, Van eyâletinde Pinyaniş ocak beyleri hükmündedir. Bunların yarısı Aceme tâbidir. Çünkü köy ve şehirleri tarla ve bahçeleri, hep Acem toprağıhdadır. Ancak kaleleri sarp olduğundan kapanın, Osmanlı elinde kalmışlardır. Bunlara (Gazi-Kıran) denmesinin sebebi, bun­lar o asırda sekızbin asker olup, şâhm hanları, gaziyânları ile Revan kalesine imdada giderken bunlar Acemin önünü alıp, öyle kılıç vururlar ki, bir tanesi bile başını kurtaramaz, fctadan beri adları böyle kalmıştır.

Kale şekilleri:

Rumiye sahrasına bakan yalçın bir kaya üzerinde dört­gen şeklinde bir küçük eski kaledir. Kale içinde on kadar ev ve bey sarayı vardır. Amma mükellef ve havadar mâmur sa­raydır. Beyi ocaklık hâkimdir ki, hâlâ bin askere mâliktir. Bütün ürünleri kendine hasdır. Osmanlılara fazla muhab­betleri vardır. «Ah bir kerre Osmanlı gelse... Çünkü Acemle Osmanlı barış edeli, fakir olduk» derler. Varoşunun etrafı, kalesiz bir varoştur ki, bütün bağ ve bahçeli evlerle süslüdür. Buradan güneye gitmek icab edince İsfahan'da İran Şahı toprağına gitmeğe memur olan Sarı-Ali Ağa ikiyüz adet atlı­ları ile bizden ayrılıp onlar İsfahan tarafına, biz Azarbeycan tarafına yollandık. Güney tarafa giderek beş saatte (Kopah) deresine geldik. Burası Acemlerin Çolan Han sınırında Gazi-Kıran ile aralarında olan Şâh-Gediğidir. Batısı Osmanlıların Gazi-Kıranhsıdır: Burası öyle bir deredir ki, güya irem gü­listanıdır. Nice yüzbin renkli çiçeğin güzel kokusundan, gelip geçenin dimağları kokulanır. Büyük caddenin iki tarafında dalları aşağıya sarkmış salkım söğütler, servi ve sanuberler, ardıç, şimşir, çınar ağaçlarının hendese üzerine dikmişler. Asla insana, alemi aydınlatan güneşin tesiri olmaz.

İşte bu zâlim derede 993 senesi Ciğala-zâde Sinan Pasa,


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.