FANDOMEÇS/7/22 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/24

Bildim ki içinde gurur var, hemen:

«Han'ım, Hak seni hatâdan saklasın... Hazret-i Peygamber'in (Ek-rem-uz zayf) hadîs-i şerifiue uyarak misafirinize ikram etmeğe gelip deryâdillik ettiniz.»

Dedim. Buna benzer nice sözler söyleyerek, nice askerler ) çevkân oynayarak kalenin yakınına vardık. Bir saat yere kadar nice bin adamları karşılamağa çıkıp, caddenin sağ ve solunda kat kat genç, ihtiyar veağalar selâma durmuşlar. I Han bir çamapur asker gösterdi ki, tarif olunmaz.. Ama gördüm ki Han henüz zülüflü bir nevcivan olup ihtişamı ve ya­ka hademeleri kötü değil, hep mazbut nökerleri var.. Niha­yet bu ihtişam ve debdebe ile kaleye yaklaştık. Han ileri git­ti. Biz yine ağa ile atbaşı beraber giderken, hemen Toprak-kale'den bir kerebûslara tokmaklar vurulup, kalenin bütün bedenlerinden balyemez toplara ateş verilince, Allah'ın bü­yüklüğü, top gürültüsünden yer gök titredi. Kalenin bütün burçlarından, beden dışlarından bütün gölgelikler, tuğ ve alemler ile, flândralar ile kele süslenip, güya bir düğün alayı oldu.

Bu hal ile Rumiye kalesini seyir ve temâşâ edip, alayı­mız ile geçtik. Han sarayına girip, yine Han ile birbirimizi kucaklaştık. Han sağ tarafına bu hakiri, sol tarafına da Mur­taza Paşanın ağasını aldı. Meydana peşgirler, mendiller, ör­tüler geldi ki, fevkalâde işlenmiş şeylerdi.. Sonra meydana safi fağfûri tabaklar ile yirmi türlü pilâvlar, ve yirmi kâse çorba gelip, çaşnigir-başı bütün tabaklar arasına girip, Han, önündeki safranlı pilâvdan kepçe ile herkesin önüne koyar­dı. Meselâ, orada hazır olanlara kepçe ile herşeyi dağıtırdı. Zaten Acemlerin pilâvdan başka medhe değer yemekleri yok­tur. Birkaç çeşit çorbası ve püryanları da iyidir.

Bunlar hoşafı hiç sevmezler, ve yemezler. Yemekten son­ra han ile hakire leğen ibrik gelip, Osmanlı âdeti üzere elle­rimizi yıkadık. Diğerleri ellerine ucu ıslanmış mendillere sil­diler. Diğer korucu nökerleri hep, sağ ellerine sol koltukları­na, sol ellerine de sağ eteklerinin önlerini sildiler. Böyle tu­haf âdetleri vardır.

Bildim ki içinde gurur var, hemen:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.