FANDOM

EÇS/7/25 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/27


Asker çeküüp kerenay ve nefir ile top ve tüfenk atılup ülke urul-maya..»

Bu iki madde okununca hakîr:

— Han'ım, ceddine rahmet., işte bu iki madde bize ve size hüccet ve delildir. Bu şekildeki barış akdinden ne ifâde eylediniz?

Dedim. Han:

—Evvelâ barışa aykırı işi Pinyaniş kavmi eyleyüp Kumi-ye altından baş apardılar ve koyun sürdüler. Dedi. Hakîr:

— Han'ım, Pinyanişliler top ve tüfenk atıp asker çeke­rek mi geldi?

Dedim. Han:

— Yoh.. Gece baskını ile geldiler. Dedi, hakîr:

— Han'ım.. Baban canına rahmet olan.. Yâ sen İran top­rağı şahının mutlak vekili ve serdâd-ı muazzamısın. Barış maddesi gereğince ne içün yağmacıları ve hırsız Kürdleri tu­tup haklarından gelmedin de, yirmi adet han ve kırkbin as­ker toplayıp top ve tüfek ile, cenk iderek, âlemin gözü önün­de, ahid bozanlık edip, Pinyaniş diyarını harap edüp kırkbin koyun ve üçyüz kelle apardm? Hâlâ bu kadar adamları ya­ralıdır ve ülkeleri harab ve camileri top güllelerinden yebab-tır.

Dedim. Han:

— Vallahi Evliya aka, yedi top atmışıh.. Dedi. Hakîr:

— Han'ım, top atmasan da topçekmen barışa aykırı iştir.. Dedim. Hemen gördüm ki Han'm rengi attı.

— Pes muna (buna) çare nedir? dedi. Hakîr:

— Bu barışa aykırı iş, Osmanlı pâdişâhının kulağına Lrişmekle damadı Melek-Ahmed Paşayı serdâr-ı muazzamlık ile (baş kumandanlıkla) bu maddeler için Van’a gönderdi. Belki işitmişsiniz.. Van'a girer girmez başına yüzbin asker toplayıp Bitlis Hanı ile cenk ederek ilini ve memleketini ha­rab ve üçbin adamını kebab etti. Şimdi bu işi karıştırmağaİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.