FANDOMEÇS/7/35 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/37


menlik bahçedir ki, her köşesi birer çeşit arifler toplantı yeridir. Berber dükkânları, zarif kimselerin toplandığı yer­dir. Ve güneş pençesi selmanpâk köçekleri baş sargıları üze­rine çiçekleri vardır. Bir bedestanı vardır ki, güya kaledir.

Hepisi kubbelerle ve dolaplarla süslenmiş güzel bir pa­zardır. Büyük tüccarları vardır. Bütün memleketlerin mal­ları mevcuttur. Ekmekçileri ve aşçılarına aşkolsun... Hâkim­lerinin şeyh safi narkı diye zapt ve rapt ettiklerine, temiz­liğine aşkolsun.

Abbasî ve bestelerinde (Lâ ilahe illallah Muhammedi re-sûlullah Ali veliyyullah) yazar. Bu sikke (Madenî para) üze­rinde hilaf eden adamı ve kalp para kesen adamı derhal aman ve zaman vermeyip, katlederler. Bütün pazarlarında bütün yiyecek ve içecek satanlar Ali tartısiyle satarlar. Hat­ta buğday, yumurta, pişmiş tavuğu ve beyaz ekmeği, velha­sıl bütün eşyayı teraziyle satarlar. Hiç kimse Safî narhına aykırı hareket edemez. Çünkü hile yapanların derhal gözle­rine mil çekerler ve başına kazan tas oturturlar. Nicesinin ödünü çıkarırlar. Ve nicesinin karnını yarıp, yüreğini çıka­rırlar. Gayet Ali inzibatı vardır. Bu şehrin bütün imaretleri­ni bağ ve bostanlarını sulayıp, ahalisinin içtiği güzel suları şehrin batısında (Culâm dağlarından) ve (Harir) ve (EN-ZELİ) dağlarından gelüp, şehri suladıktan sonra- doğuda Rû-miye ülkesinde yüzelli parça mâmur kasabalar vardır ki, her biri ikişer üçer evli bağ, bahçe, cami, han ve hamamlı ve Şah çarşılı büyük.köylerdir. Tamamı kırkbir parça kasaba ve elli parça sağlam kaledir. Ha denilse bu ülkeden yirmi bin asker çıkar. Amma üç kerre yüzbin reaya yazılmıştır.

Büyük Rûmîye'nin yiyecek ve İçecekleri

Evvelâ yedi türlü buğdayı olur ki, güya Şam ve Hayran buğdayıdır. Arpası Sivas arpası gibidir. Baklasının danesi ' ikişer dirhem gelir. Böyle bakla hiçbir diyarda bulunmaz. Diğer tahıllarım da buna kıyas etmeli.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.